Visa allt om Stallberg Lantbruk AB
Visa allt om Stallberg Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 286 16 725 14 305 10 419 9 423 9 054 7 133 8 825 6 358 6 096
Övrig omsättning 1 711 1 424 1 311 936 930 1 019 1 067 3 120 2 006 37
Rörelseresultat (EBIT) 498 -43 -1 168 289 632 -711 1 791 850 252
Resultat efter finansnetto -369 -910 -231 114 395 797 -638 1 686 557 69
Årets resultat -369 -75 -255 15 133 347 -71 64 108 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 320 26 415 11 433 9 932 9 714 9 195 8 860 7 929 4 252 3 414
Omsättningstillgångar 15 210 13 593 11 575 8 619 5 928 5 345 4 705 4 708 4 566 3 771
Tillgångar 43 531 40 008 23 007 18 551 15 643 14 540 13 565 12 638 8 819 7 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 260 1 628 953 1 208 1 193 1 060 741 813 749 641
Obeskattade reserver 0 0 836 812 713 451 0 2 066 444 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 232 32 294 16 821 13 619 11 989 11 789 11 102 8 153 5 795 4 833
Kortfristiga skulder 7 040 6 085 4 397 2 912 1 748 1 240 1 722 1 606 1 832 1 705
Skulder och eget kapital 43 531 40 008 23 007 18 551 15 643 14 540 13 565 12 638 8 819 7 186
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 466 496 427 442 652 533 442 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 307 2 961 1 939 1 149 1 036 1 058 523 573 547 509
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 624 767 646 437 368 440 420 322 370 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 997 18 149 15 616 11 355 10 353 10 073 8 200 11 945 8 364 6 133
Nyckeltal
Antal anställda 9 10 8 6 6 6 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 921 1 673 1 788 1 737 1 571 1 509 1 783 2 206 1 590 1 524
Personalkostnader per anställd (tkr) 332 376 386 351 312 323 399 369 340 264
Rörelseresultat, EBITDA 2 295 1 245 803 940 1 037 1 352 85 2 552 1 442 810
Nettoomsättningförändring 3,35% 16,92% 37,30% 10,57% 4,08% 26,93% -19,17% 38,80% 4,30% -%
Du Pont-modellen 1,68% 0,33% 0,60% 1,72% 3,44% 6,56% -4,02% 15,04% 10,60% 3,79%
Vinstmarginal 4,23% 0,80% 0,97% 3,07% 5,71% 10,54% -7,64% 21,54% 14,71% 4,46%
Bruttovinstmarginal 43,90% 39,62% 39,65% 26,18% 51,72% 50,63% 33,88% 39,43% 46,92% 57,33%
Rörelsekapital/omsättning 47,26% 44,89% 50,18% 54,77% 44,36% 45,34% 41,82% 35,15% 43,00% 33,89%
Soliditet 2,89% 4,07% 6,98% 9,74% 10,99% 9,58% 5,46% 18,20% 12,12% 8,99%
Kassalikviditet 49,90% 41,86% 85,17% 44,16% 59,32% 55,81% 36,88% 66,31% 48,58% 37,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...