Visa allt om Forshaga Svets och Smide Aktiebolag
Visa allt om Forshaga Svets och Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 218 9 221 8 773 16 898 20 387 13 765 14 635 27 257 32 524 29 686
Övrig omsättning 100 257 - 163 214 35 173 146 474 483
Rörelseresultat (EBIT) -2 325 -1 286 -1 247 2 143 859 -2 121 -2 551 1 496 1 764 1 820
Resultat efter finansnetto -2 379 -1 306 -1 245 2 130 819 -2 130 -2 608 1 509 1 813 1 823
Årets resultat -2 379 -1 306 -1 245 2 130 819 -2 130 -1 650 950 833 1 232
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 287 576 885 1 197 1 517 1 844 2 216 2 546 425
Omsättningstillgångar 2 909 2 345 2 980 5 387 4 374 2 975 4 978 8 809 10 340 8 829
Tillgångar 2 973 2 632 3 556 6 272 5 571 4 493 6 822 11 025 12 886 9 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 596 1 902 3 147 1 017 198 1 028 2 677 1 727 2 044
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 959 803 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 206 0 0 0 55 55 1 015 530 0 0
Kortfristiga skulder 1 649 2 036 1 653 3 125 4 499 4 239 4 779 6 858 10 356 7 028
Skulder och eget kapital 2 973 2 632 3 556 6 272 5 571 4 493 6 822 11 025 12 886 9 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 934 1 429 1 564 1 195 1 155 1 051
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 413 3 611 3 544 5 076 4 486 4 204 5 390 7 633 9 559 8 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 695 1 612 1 747 2 215 2 401 2 165 3 391 4 435 4 937 3 661
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 318 9 478 8 773 17 061 20 601 13 800 14 808 27 403 32 998 30 169
Nyckeltal
Antal anställda 12 13 13 18 19 23 28 33 36 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) 685 709 675 939 1 073 598 523 826 903 1 024
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 412 419 434 423 358 381 415 453 491
Rörelseresultat, EBITDA -2 065 -997 -937 2 455 1 179 -1 794 -2 188 1 867 1 884 1 918
Nettoomsättningförändring -10,88% 5,11% -48,08% -17,11% 48,11% -5,94% -46,31% -16,19% 9,56% -%
Du Pont-modellen -78,20% -48,67% -34,53% 34,26% 15,46% -46,23% -37,34% 14,52% 14,15% 19,71%
Vinstmarginal -28,29% -13,89% -14,00% 12,72% 4,22% -15,09% -17,40% 5,87% 5,61% 6,14%
Bruttovinstmarginal 58,19% 63,10% 71,20% 72,16% 55,76% 67,61% 77,38% 72,64% 69,98% 65,58%
Rörelsekapital/omsättning 15,33% 3,35% 15,13% 13,39% -0,61% -9,18% 1,36% 7,16% -0,05% 6,07%
Soliditet 3,94% 22,64% 53,49% 50,18% 18,26% 4,41% 15,07% 30,54% 17,89% 23,50%
Kassalikviditet 134,45% 75,10% 157,65% 146,66% 86,71% 61,57% 90,48% 113,79% 88,44% 108,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...