Visa allt om Torups Byggshop AB
Visa allt om Torups Byggshop AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 18 158 15 340 16 014 15 775 15 368 15 041 15 527 17 428 13 436 14 482
Övrig omsättning 753 602 705 499 456 653 768 618 308 608
Rörelseresultat (EBIT) 597 273 589 513 187 -36 980 231 742 1 001
Resultat efter finansnetto 497 126 417 283 -70 -183 854 99 635 869
Årets resultat 525 92 403 149 5 72 384 51 332 437
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 899 3 041 3 074 3 292 3 618 3 946 1 812 1 660 1 737 1 802
Omsättningstillgångar 4 567 4 326 4 740 4 629 3 949 4 074 4 013 3 816 3 912 3 971
Tillgångar 7 466 7 367 7 814 7 920 7 567 8 020 5 825 5 476 5 649 5 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 021 1 496 1 404 1 001 851 846 1 374 989 938 666
Obeskattade reserver 250 430 430 536 466 568 863 538 519 349
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 239 3 581 4 138 4 146 4 377 4 002 1 602 1 356 1 484 1 828
Kortfristiga skulder 1 956 1 859 1 842 2 237 1 872 2 604 1 986 2 592 2 707 2 930
Skulder och eget kapital 7 466 7 367 7 814 7 920 7 567 8 020 5 825 5 476 5 649 5 773
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 544 497 551 290 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 636 1 526 1 385 1 308 1 409 894 817 828 1 650 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 733 681 697 630 658 666 518 613 715 438
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 600 0 0 60
Omsättning 18 911 15 942 16 719 16 274 15 824 15 694 16 295 18 046 13 744 15 090
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 5 6 9 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 026 2 557 2 669 2 629 2 561 2 507 3 105 2 905 1 493 2 896
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 375 359 334 357 352 373 336 296 320
Rörelseresultat, EBITDA 848 539 864 785 470 170 1 154 382 847 1 156
Nettoomsättningförändring 18,37% -4,21% 1,52% 2,65% 2,17% -3,13% -10,91% 29,71% -% -%
Du Pont-modellen 8,02% 3,87% 7,56% 6,92% 2,48% -0,42% 16,98% 4,66% 13,14% 17,37%
Vinstmarginal 3,30% 1,86% 3,69% 3,47% 1,22% -0,23% 6,37% 1,46% 5,52% 6,93%
Bruttovinstmarginal 20,86% 23,37% 20,98% 21,77% 22,48% 19,39% 21,59% 17,17% 32,52% 21,96%
Rörelsekapital/omsättning 14,38% 16,08% 18,10% 15,16% 13,52% 9,77% 13,05% 7,02% 8,97% 7,19%
Soliditet 29,68% 24,86% 22,26% 17,63% 15,78% 15,77% 34,51% 25,13% 23,22% 15,89%
Kassalikviditet 97,80% 96,83% 121,34% 101,83% 88,84% 61,02% 99,30% 84,99% 85,81% 79,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...