Visa allt om Saby i Jönköping AB
Visa allt om Saby i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 680 470 1 517 150 515 306 0 532 448 377
Övrig omsättning - - - - - 1 - 160 350 330
Rörelseresultat (EBIT) 405 248 -98 83 -42 -217 -464 37 413 271
Resultat efter finansnetto 315 106 -280 14 -289 -474 -589 -479 15 11
Årets resultat 315 106 0 14 0 -474 -589 -479 15 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 457 5 655 3 358 3 555 3 621 3 818 4 102 4 316 5 099 5 364
Omsättningstillgångar 1 317 1 362 3 611 1 916 1 895 1 799 2 268 3 053 2 904 2 453
Tillgångar 6 774 7 016 6 969 5 471 5 516 5 617 6 370 7 369 8 004 7 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 960 644 538 -1 187 -1 201 -1 201 -727 -138 341 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 499 5 799 6 099 6 324 6 399 6 463 6 592 7 192 7 297 7 267
Kortfristiga skulder 315 572 331 334 317 355 505 314 366 224
Skulder och eget kapital 6 774 7 016 6 969 5 471 5 516 5 617 6 370 7 369 8 004 7 817
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-08
2011-08
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 680 470 1 517 150 515 307 0 692 798 707
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 602 445 99 149 155 66 -249 254 677 534
Nettoomsättningförändring 44,68% -69,02% 911,33% -% 68,30% -% -100,00% 18,75% 18,83% -%
Du Pont-modellen 5,98% 3,53% -1,41% 1,52% -0,76% -3,86% -% 0,53% 5,20% 3,49%
Vinstmarginal 59,56% 52,77% -6,46% 55,33% -8,16% -70,92% -% 7,33% 92,86% 72,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 11,73% 100,00% 66,99% 43,46% -% 42,67% 94,20% 99,47%
Rörelsekapital/omsättning 147,35% 168,09% 216,22% 1 054,67% 306,41% 471,90% -% 514,85% 566,52% 591,25%
Soliditet 14,17% 9,18% 7,72% -21,70% -21,77% -21,38% -11,41% -1,87% 4,26% 4,17%
Kassalikviditet 418,10% 238,11% 1 090,94% 172,75% 175,39% 81,69% 116,04% 436,62% 293,44% 266,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...