Visa allt om Carfield Management AB
Visa allt om Carfield Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 859 1 977 2 104 2 240 2 587 1 991 1 921 1 771 1 811 1 497
Övrig omsättning - - - - - - - 59 58 48
Rörelseresultat (EBIT) 138 114 372 342 878 250 414 732 264 155
Resultat efter finansnetto 11 -52 14 463 788 1 732 262 400 162 146
Årets resultat 8 -52 -23 428 612 1 726 188 288 115 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 574 10 234 9 847 9 935 10 331 10 349 9 794 9 653 6 398 1 070
Omsättningstillgångar 772 452 1 086 813 830 937 324 457 696 309
Tillgångar 10 345 10 686 10 933 10 747 11 161 11 286 10 118 10 110 7 094 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 632 3 624 4 176 4 199 3 772 3 160 1 434 1 246 957 842
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 300 6 300 6 300 5 500 5 500 5 521 5 786 5 830 4 623 136
Kortfristiga skulder 413 762 457 1 049 1 890 2 605 2 898 3 034 1 513 400
Skulder och eget kapital 10 345 10 686 10 933 10 747 11 161 11 286 10 118 10 110 7 094 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 375 350 184 186 326 283 258 170 403 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 119 111 115 42 0 0 0 30 73 96
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 380 333 305 275 339 324 314 239 310 289
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 859 1 977 2 104 2 240 2 587 1 991 1 921 1 830 1 869 1 545
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 930 989 1 052 1 120 2 587 996 1 921 1 771 906 749
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 371 323 304 735 322 602 398 393 462
Rörelseresultat, EBITDA 401 355 614 561 1 045 516 672 951 447 260
Nettoomsättningförändring -5,97% -6,04% -6,07% -13,41% 29,93% 3,64% 8,47% -2,21% 20,98% -%
Du Pont-modellen 1,45% 1,09% 6,74% 11,24% 9,47% 17,37% 4,09% 7,25% 3,74% 11,24%
Vinstmarginal 8,07% 5,87% 35,03% 53,93% 40,86% 98,44% 21,55% 41,39% 14,63% 10,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,31% -15,68% 29,90% -10,54% -40,97% -83,78% -133,99% -145,51% -45,11% -6,08%
Soliditet 35,11% 33,91% 38,20% 39,07% 33,80% 28,00% 14,17% 12,32% 13,49% 61,06%
Kassalikviditet 186,92% 59,32% 237,64% 77,50% 43,92% 35,97% 11,18% 15,06% 46,00% 77,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...