Visa allt om Kosmo Limhamn AB
Visa allt om Kosmo Limhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 007 2 830 2 498 1 774 1 907 2 117 6 323 11 712 11 650 11 408
Övrig omsättning 37 14 - - - 10 2 72 213 7
Rörelseresultat (EBIT) 142 -163 -620 -1 053 -364 -450 520 1 217 981 1 389
Resultat efter finansnetto 142 -162 -617 -1 050 -359 -449 520 1 232 995 1 397
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 -3 -7 -36 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 15 8 32 46 69 117 290 436 546
Omsättningstillgångar 1 563 1 084 834 1 047 2 510 2 390 2 458 2 740 2 829 2 746
Tillgångar 1 575 1 099 841 1 080 2 556 2 459 2 575 3 031 3 265 3 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 56 56 56 36 36 36 39 46 81
Obeskattade reserver 1 2 0 23 44 67 115 199 199 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 518 1 041 784 1 000 2 475 2 355 2 423 2 792 3 020 3 011
Skulder och eget kapital 1 575 1 099 841 1 080 2 556 2 459 2 575 3 031 3 265 3 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 300 459 442 205 0 238 2 338 0 6 523 6 161
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 118 171 181 86 1 89 829 0 2 405 2 431
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 044 2 844 2 498 1 774 1 907 2 127 6 325 11 784 11 863 11 415
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 8 23 24 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 007 2 830 2 498 1 774 - 2 117 790 509 485 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 422 648 649 291 - 327 397 366 368 341
Rörelseresultat, EBITDA 145 -159 -595 -1 029 -341 -427 549 1 332 1 109 1 492
Nettoomsättningförändring -% 13,29% 40,81% -6,97% -9,92% -66,52% -46,01% 0,53% 2,12% -%
Du Pont-modellen 9,02% -14,83% -73,37% -97,22% -14,05% -18,22% 20,19% 40,65% 30,54% 42,53%
Vinstmarginal 7,08% -5,76% -24,70% -59,19% -18,83% -21,16% 8,22% 10,52% 8,56% 12,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,24% 1,52% 2,00% 2,65% 1,84% 1,65% 0,55% -0,44% -1,64% -2,32%
Soliditet 3,61% 5,24% 6,66% 6,75% 2,68% 3,47% 4,69% 6,01% 5,80% 6,81%
Kassalikviditet 102,96% 104,13% 106,38% 104,70% 101,41% 101,49% 101,44% 95,02% 92,02% 89,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...