Visa allt om TQI Consult VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 52 292 50 121 49 835 48 224 44 771 40 420 39 399 39 599 32 669 30 982
Övrig omsättning 152 - 29 - - - - 78 - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 663 6 729 8 372 6 918 6 051 5 008 6 087 4 866 2 817 740
Resultat efter finansnetto 10 365 7 054 8 575 6 828 5 848 4 778 5 593 4 809 2 870 740
Årets resultat 8 004 6 976 5 220 4 883 4 164 4 934 2 749 7 1 477 1 356
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 411 3 070 2 317 4 074 4 469 3 828 1 553 1 421 1 439 265
Omsättningstillgångar 12 087 8 609 9 903 7 933 7 184 9 099 9 123 8 602 6 036 5 996
Tillgångar 15 497 11 679 12 219 12 007 11 653 12 927 10 676 10 023 7 475 6 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 624 7 596 5 840 5 516 4 823 5 759 3 425 1 476 3 469 3 292
Obeskattade reserver 0 0 1 875 0 0 0 2 250 750 750 0
Avsättningar (tkr) 488 474 367 1 468 1 151 1 615 671 589 439 265
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 385 3 610 4 138 5 023 5 678 5 553 4 330 7 207 2 817 2 704
Skulder och eget kapital 15 497 11 679 12 219 12 007 11 653 12 927 10 676 10 023 7 475 6 261
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 16 738 15 508 - 14 604 2 520 2 484 2 996 2 096 2 075
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 837 0 0 14 922 0 11 118 9 708 10 332 9 275 8 697
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 919 7 266 7 146 6 369 6 098 5 718 5 353 5 777 5 579 5 579
Utdelning till aktieägare 8 004 6 976 5 220 4 896 4 190 5 100 2 600 800 2 000 1 100
Omsättning 52 444 50 121 49 864 48 224 44 771 40 420 39 399 39 677 32 669 30 982
Nyckeltal
Antal anställda 36 38 36 36 37 34 34 34 33 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 453 1 319 1 384 1 340 1 210 1 189 1 159 1 165 990 939
Personalkostnader per anställd (tkr) 646 645 616 620 574 601 535 574 543 510
Rörelseresultat, EBITDA 10 680 6 746 8 389 6 918 6 051 5 008 6 087 4 866 2 817 740
Nettoomsättningförändring 4,33% 0,57% 3,34% 7,71% 10,76% 2,59% -0,51% 21,21% 5,45% -%
Du Pont-modellen 68,83% 60,53% 70,20% 58,27% 52,31% 38,88% 59,56% 49,66% 38,39% 11,84%
Vinstmarginal 20,40% 14,10% 17,21% 14,51% 13,62% 12,43% 16,14% 12,57% 8,79% 2,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,78% 100,00% 94,98% 93,99% 97,54% 98,38%
Rörelsekapital/omsättning 10,90% 9,97% 11,57% 6,03% 3,36% 8,77% 12,17% 3,52% 9,85% 10,63%
Soliditet 55,65% 65,04% 59,10% 45,94% 41,39% 44,55% 47,26% 20,11% 53,63% 52,58%
Kassalikviditet 189,30% 238,48% 239,32% 157,93% 126,52% 163,86% 210,69% 119,36% 214,27% 221,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...