Visa allt om TQI Consult VVS AB
Visa allt om TQI Consult VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 53 352 52 292 50 121 49 835 48 224 44 771 40 420 39 399 39 599 32 669
Övrig omsättning 64 152 - 29 - - - - 78 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 807 10 663 6 729 8 372 6 918 6 051 5 008 6 087 4 866 2 817
Resultat efter finansnetto 8 858 10 365 7 054 8 575 6 828 5 848 4 778 5 593 4 809 2 870
Årets resultat 6 890 8 004 6 976 5 220 4 883 4 164 4 934 2 749 7 1 477
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 539 3 411 3 070 2 317 4 074 4 469 3 828 1 553 1 421 1 439
Omsättningstillgångar 13 762 12 087 8 609 9 903 7 933 7 184 9 099 9 123 8 602 6 036
Tillgångar 17 300 15 497 11 679 12 219 12 007 11 653 12 927 10 676 10 023 7 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 510 8 624 7 596 5 840 5 516 4 823 5 759 3 425 1 476 3 469
Obeskattade reserver 0 0 0 1 875 0 0 0 2 250 750 750
Avsättningar (tkr) 560 488 474 367 1 468 1 151 1 615 671 589 439
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 231 6 385 3 610 4 138 5 023 5 678 5 553 4 330 7 207 2 817
Skulder och eget kapital 17 300 15 497 11 679 12 219 12 007 11 653 12 927 10 676 10 023 7 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 16 738 15 508 - 14 604 2 520 2 484 2 996 2 096
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 595 15 837 0 0 14 922 0 11 118 9 708 10 332 9 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 414 6 919 7 266 7 146 6 369 6 098 5 718 5 353 5 777 5 579
Utdelning till aktieägare 6 890 8 004 6 976 5 220 4 896 4 190 5 100 2 600 800 2 000
Omsättning 53 416 52 444 50 121 49 864 48 224 44 771 40 420 39 399 39 677 32 669
Nyckeltal
Antal anställda 31 36 38 36 36 37 34 34 34 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 721 1 453 1 319 1 384 1 340 1 210 1 189 1 159 1 165 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 667 646 645 616 620 574 601 535 574 543
Rörelseresultat, EBITDA 8 824 10 680 6 746 8 389 6 918 6 051 5 008 6 087 4 866 2 817
Nettoomsättningförändring 2,03% 4,33% 0,57% 3,34% 7,71% 10,76% 2,59% -0,51% 21,21% -%
Du Pont-modellen 51,21% 68,83% 60,53% 70,20% 58,27% 52,31% 38,88% 59,56% 49,66% 38,39%
Vinstmarginal 16,60% 20,40% 14,10% 17,21% 14,51% 13,62% 12,43% 16,14% 12,57% 8,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,78% 100,00% 94,98% 93,99% 97,54%
Rörelsekapital/omsättning 8,49% 10,90% 9,97% 11,57% 6,03% 3,36% 8,77% 12,17% 3,52% 9,85%
Soliditet 43,41% 55,65% 65,04% 59,10% 45,94% 41,39% 44,55% 47,26% 20,11% 53,63%
Kassalikviditet 149,08% 189,30% 238,48% 239,32% 157,93% 126,52% 163,86% 210,69% 119,36% 214,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...