Visa allt om Anders Fransén Åkeri i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 695 1 486 1 406 1 341 1 419 1 461 1 349 568 94 2 542
Övrig omsättning - 7 105 175 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 307 154 236 328 177 172 220 93 -89 -120
Resultat efter finansnetto 276 136 193 318 180 175 223 280 -97 -151
Årets resultat 216 105 49 68 103 152 128 256 -97 29
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 207 1 390 1 573 1 762 318 357 396 435 0 2
Omsättningstillgångar 1 098 976 964 899 735 621 773 678 186 516
Tillgångar 2 305 2 366 2 537 2 661 1 053 978 1 169 1 113 186 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 472 456 601 552 643 640 488 360 154 251
Obeskattade reserver 451 451 451 325 97 50 50 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 509 713 934 1 156 43 69 70 167 0 170
Kortfristiga skulder 874 747 551 629 270 218 561 587 32 97
Skulder och eget kapital 2 305 2 366 2 537 2 661 1 053 978 1 169 1 113 186 518
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 279 275 234 115 43 247
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 430 360 269 232 0 0 0 0 0 544
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 191 202 178 156 167 183 161 68 20 302
Utdelning till aktieägare 200 200 250 0 160 100 0 0 50 0
Omsättning 1 695 1 493 1 511 1 516 1 419 1 461 1 349 568 94 2 542
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 695 1 486 1 406 1 341 1 419 1 461 1 349 568 94 847
Personalkostnader per anställd (tkr) 630 580 471 421 490 494 430 199 52 375
Rörelseresultat, EBITDA 490 337 426 464 216 211 259 109 -87 65
Nettoomsättningförändring 14,06% 5,69% 4,85% -5,50% -2,87% 8,30% 137,50% 504,26% -96,30% -%
Du Pont-modellen 13,71% 7,23% 9,97% 13,12% 18,23% 19,12% 20,79% 26,15% -47,85% -14,29%
Vinstmarginal 18,64% 11,51% 17,99% 26,03% 13,53% 12,80% 18,01% 51,23% -94,68% -2,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,22% 15,41% 29,37% 20,13% 32,77% 27,58% 15,72% 16,02% 163,83% 16,48%
Soliditet 35,74% 34,14% 37,56% 29,75% 67,85% 69,21% 44,90% 32,35% 82,80% 48,46%
Kassalikviditet 125,63% 130,66% 174,95% 142,93% 272,22% 284,86% 137,79% 115,50% 581,25% 531,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...