Visa allt om Buska Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Buska Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 437 6 349 7 064 16 899 25 304 28 086 21 705 21 863 20 405 19 459
Övrig omsättning 26 19 608 369 236 32 642 229 27 151
Rörelseresultat (EBIT) 355 -276 -442 -1 623 -366 1 816 1 575 2 020 437 1 052
Resultat efter finansnetto 306 -315 -384 -1 864 -891 1 497 1 411 1 741 111 809
Årets resultat 177 -214 -34 -26 -17 464 609 711 76 359
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 361 4 027 2 703 6 900 15 379 13 896 13 644 8 068 6 897 7 439
Omsättningstillgångar 1 729 1 516 1 404 1 240 2 540 4 205 3 307 3 629 1 960 2 112
Tillgångar 5 090 5 544 4 107 8 140 17 919 18 101 16 952 11 697 8 858 9 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 209 2 031 2 245 2 280 2 306 2 457 2 128 1 864 1 153 1 167
Obeskattade reserver 128 0 101 451 2 289 3 165 2 315 1 746 1 003 1 002
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 780 2 121 704 3 204 7 093 6 509 7 906 3 995 2 974 3 905
Kortfristiga skulder 973 1 391 1 056 2 205 6 231 5 970 4 603 4 092 3 728 3 477
Skulder och eget kapital 5 090 5 544 4 107 8 140 17 919 18 101 16 952 11 697 8 858 9 551
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 235 503 253 466 412 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 733 1 552 1 564 4 444 5 253 5 915 4 692 4 298 4 264 4 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 676 511 543 1 397 1 914 2 129 1 732 1 745 1 744 1 674
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 135 135 344 0 90
Omsättning 6 463 6 368 7 672 17 268 25 540 28 118 22 347 22 092 20 432 19 610
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 14 17 19 16 17 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 287 1 270 1 413 1 207 1 488 1 478 1 357 1 286 1 275 1 297
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 440 450 433 444 462 428 391 413 424
Rörelseresultat, EBITDA 1 021 334 254 438 2 317 4 600 3 463 3 684 2 137 2 690
Nettoomsättningförändring 1,39% -10,12% -58,20% -33,22% -9,91% 29,40% -0,72% 7,15% 4,86% -%
Du Pont-modellen 6,99% -4,87% -7,28% -19,45% -1,91% 10,12% 9,31% 17,44% 5,16% 11,16%
Vinstmarginal 5,53% -4,25% -4,23% -9,37% -1,36% 6,52% 7,27% 9,33% 2,24% 5,48%
Bruttovinstmarginal 60,49% 49,74% 48,90% 43,24% 42,09% 51,35% 48,89% 51,36% 46,73% 48,84%
Rörelsekapital/omsättning 11,74% 1,97% 4,93% -5,71% -14,59% -6,28% -5,97% -2,12% -8,66% -7,01%
Soliditet 45,36% 36,63% 56,58% 32,09% 22,28% 26,46% 22,62% 26,68% 21,17% 19,77%
Kassalikviditet 177,70% 108,99% 132,95% 56,24% 40,76% 70,44% 71,84% 88,69% 52,58% 60,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...