Visa allt om Proffer Kommunikation AB
Visa allt om Proffer Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 276 336 443 608 514 435 1 156 2 357 3 808 3 421
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 126 114 298 3 28 -33 -78 172 254
Resultat efter finansnetto 19 124 114 298 3 34 -5 -58 171 254
Årets resultat 30 74 86 155 1 7 -6 0 93 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 35 283 269
Omsättningstillgångar 376 497 536 490 464 388 893 1 066 1 205 1 195
Tillgångar 376 497 536 490 464 388 896 1 101 1 488 1 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 278 284 278 203 202 595 601 641 548
Obeskattade reserver 85 118 93 93 13 13 0 28 107 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 102 159 119 248 174 301 472 738 839
Skulder och eget kapital 376 497 536 490 464 388 896 1 101 1 488 1 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 20 - 70 91 605 778 568 687
Varav tantiem till styrelse & VD - - 20 - 70 0 - 168 - 80
Löner till övriga anställda 42 34 93 76 0 0 62 0 40 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 53 50 70 66 31 91 272 284 234 280
Utdelning till aktieägare 85 100 80 80 80 0 400 0 40 0
Omsättning 276 336 443 608 514 435 1 156 2 357 3 808 3 421
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 276 336 443 608 514 435 578 1 179 1 904 1 711
Personalkostnader per anställd (tkr) 100 97 200 140 155 196 482 554 413 538
Rörelseresultat, EBITDA 20 126 114 298 3 31 -1 -58 206 273
Nettoomsättningförändring -17,86% -24,15% -27,14% 18,29% 18,16% -62,37% -50,95% -38,10% 11,31% -%
Du Pont-modellen 5,32% 25,35% 21,27% 60,82% 0,65% 8,51% -0,45% -5,18% 11,69% 17,43%
Vinstmarginal 7,25% 37,50% 25,73% 49,01% 0,58% 7,59% -0,35% -2,42% 4,57% 7,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,55% 93,91% 94,55% 92,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,80% 117,56% 85,10% 61,02% 42,02% 49,20% 51,21% 25,20% 12,26% 10,41%
Soliditet 72,95% 74,45% 66,52% 70,72% 45,81% 54,53% 66,41% 56,42% 48,26% 41,20%
Kassalikviditet 447,62% 487,25% 337,11% 411,76% 187,10% 222,99% 296,68% 225,85% 163,28% 142,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...