Visa allt om Sotarna i Strömstad & Tanum AB
Visa allt om Sotarna i Strömstad & Tanum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 437 6 492 6 415 6 496 6 022 6 427 6 385 6 419 5 828 4 293
Övrig omsättning - - - - 22 1 - - 90 34
Rörelseresultat (EBIT) 517 -7 56 210 264 585 764 878 320 166
Resultat efter finansnetto 527 -5 186 195 217 589 754 886 315 132
Årets resultat 174 -18 170 43 142 444 543 624 215 94
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 691 1 045 731 1 147 822 539 222 135 159 97
Omsättningstillgångar 2 702 2 068 2 314 2 005 1 942 2 352 2 252 1 786 730 572
Tillgångar 3 393 3 114 3 046 3 151 2 764 2 892 2 474 1 921 889 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 754 1 699 1 837 1 787 1 744 1 601 1 307 864 240 25
Obeskattade reserver 230 98 98 108 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -132
Kortfristiga skulder 1 409 1 316 1 110 1 256 1 020 1 290 1 167 1 056 649 776
Skulder och eget kapital 3 393 3 114 3 046 3 151 2 764 2 892 2 474 1 921 889 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 535 469 426 1 033 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 313 3 136 3 085 3 085 2 633 2 364 2 162 2 116 1 782 1 516
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 439 1 339 1 365 1 357 1 195 1 209 1 200 1 056 1 123 869
Utdelning till aktieägare 200 0 120 0 0 0 150 100 0 0
Omsättning 7 437 6 492 6 415 6 496 6 044 6 428 6 385 6 419 5 918 4 327
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 11 11 9 9 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 676 590 583 591 547 714 709 713 833 613
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 423 418 421 360 462 435 416 582 407
Rörelseresultat, EBITDA 532 9 78 235 286 608 787 919 358 204
Nettoomsättningförändring 14,56% 1,20% -1,25% 7,87% -6,30% 0,66% -0,53% 10,14% 35,76% -%
Du Pont-modellen 15,62% -0,03% 6,37% 6,85% 9,80% 20,44% 30,92% 46,38% 36,22% 25,41%
Vinstmarginal 7,13% -0,02% 3,02% 3,33% 4,50% 9,20% 11,98% 13,88% 5,53% 3,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 99,69% 100,00% 99,21% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,39% 11,58% 18,77% 11,53% 15,31% 16,52% 16,99% 11,37% 1,39% -4,75%
Soliditet 56,98% 57,01% 62,82% 59,24% 63,10% 55,36% 52,83% 44,98% 27,00% 3,74%
Kassalikviditet 191,77% 157,14% 208,47% 159,63% 190,39% 182,33% 192,97% 169,13% 112,48% 73,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...