Visa allt om Svensk Kyrkoslöjd AB
Visa allt om Svensk Kyrkoslöjd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 117 224 287 401 442 405 547 537 484 355
Övrig omsättning - - - - - - - - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) -105 33 2 -37 -9 47 13 39 77 0
Resultat efter finansnetto -105 31 -1 -38 -9 45 8 39 77 0
Årets resultat -105 31 -1 -38 -9 33 4 28 56 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 5 9 13
Omsättningstillgångar 56 145 123 131 206 167 161 150 102 18
Tillgångar 56 145 123 131 206 167 163 154 110 31
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -12 93 62 63 102 111 77 74 46 -10
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 52 61 67 104 56 85 81 65 41
Skulder och eget kapital 56 145 123 131 206 167 163 154 110 31
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 117 224 287 401 442 405 547 537 497 355
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 287 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 82 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -105 33 2 -37 -9 49 16 43 81 4
Nettoomsättningförändring -47,77% -21,95% -28,43% -9,28% 9,14% -25,96% 1,86% 10,95% 36,34% -%
Du Pont-modellen -187,50% 24,83% 1,63% -28,24% -4,37% 28,14% 7,98% 25,32% 70,00% 0,00%
Vinstmarginal -89,74% 16,07% 0,70% -9,23% -2,04% 11,60% 2,38% 7,26% 15,91% 0,00%
Bruttovinstmarginal 53,85% 87,95% 91,99% 70,57% 66,06% 68,64% 50,27% 60,52% 71,49% 72,96%
Rörelsekapital/omsättning -10,26% 41,52% 21,60% 15,96% 23,08% 27,41% 13,89% 12,85% 7,64% -6,48%
Soliditet -21,43% 64,14% 50,41% 48,09% 49,51% 66,47% 47,24% 48,05% 41,82% -32,26%
Kassalikviditet 0,00% 75,00% 27,87% 37,31% 96,15% 108,93% 70,59% 72,84% 133,85% 29,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...