Visa allt om SelefaTrade AB
Visa allt om SelefaTrade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 32 257 366 390 378 646
Övrig omsättning - - - - - - - 1 32 5
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -1 358 2 872 8 663
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 -1 458 2 070 7 570
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 2 341 1 429 -434 4 452
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 12 606 2 842
Omsättningstillgångar 10 820 10 820 10 820 10 820 10 843 10 843 12 218 12 282 74 866 71 317
Tillgångar 10 820 10 820 10 820 10 820 10 843 10 843 12 218 12 282 87 472 74 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 779 10 779 10 779 10 779 10 779 10 779 10 779 8 438 7 009 6 867
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 177 6 592 3 959
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 247 3 084
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 41 41 41 64 64 1 439 667 70 624 60 250
Skulder och eget kapital 10 820 10 820 10 820 10 820 10 843 10 843 12 218 12 282 87 472 74 159
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 90 1 258 1 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 1 311 8 300 7 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 350 4 397 3 714
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 32 258 366 422 378 651
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 3 29 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 10 752 12 634 12 622
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 584 481 407
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -1 358 3 923 9 590
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -91,20% -3,24% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -11,00% 3,36% 11,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -4,19% 0,80% 2,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 15,95% 4,26% 5,29%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 36,01% 1,16% 2,92%
Soliditet 99,62% 99,62% 99,62% 99,62% 99,41% 99,41% 88,22% 87,77% 13,44% 13,10%
Kassalikviditet 26 390,24% 26 390,24% 26 390,24% 26 390,24% 16 942,19% 16 942,19% 849,06% 1 841,38% 88,89% 91,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...