Visa allt om Handens Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 644 814 604 1 398 2 620 1 607 497 301 0 3
Övrig omsättning 1 - - - - 99 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -89 45 4 43 268 106 314 273 -24 -21
Resultat efter finansnetto -126 8 145 -3 186 -54 311 241 -103 16
Årets resultat 0 1 82 0 70 1 172 177 -103 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 126 1 151 1 298 1 219 1 244 1 302 455 0 0 0
Omsättningstillgångar 403 391 167 251 354 279 348 365 135 606
Tillgångar 1 528 1 542 1 466 1 470 1 598 1 580 803 365 135 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 148 297 214 214 244 373 201 24 227
Obeskattade reserver 7 135 132 94 107 56 113 35 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 032 1 039 872 836 950 994 0 0 0 340
Kortfristiga skulder 342 219 165 325 327 286 318 129 111 39
Skulder och eget kapital 1 528 1 542 1 466 1 470 1 598 1 580 803 365 135 606
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 29 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 360 380 353 755 1 003 1 003 94 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 136 21 292 292 341 328 30 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 100 130 0 0 100
Omsättning 645 814 604 1 398 2 620 1 706 497 301 0 3
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 3 3 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 644 814 302 699 873 536 497 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 548 220 608 721 460 149 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -64 70 29 68 293 106 314 273 -24 -21
Nettoomsättningförändring -20,88% 34,77% -56,80% -46,64% 63,04% 223,34% 65,12% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -5,76% 3,05% 12,82% 2,99% 16,77% 6,71% 39,23% 74,79% -% 6,44%
Vinstmarginal -13,66% 5,77% 31,13% 3,15% 10,23% 6,60% 63,38% 90,70% -% 1 300,00%
Bruttovinstmarginal 99,22% 99,51% 99,34% 99,43% 99,35% 99,94% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,47% 21,13% 0,33% -5,29% 1,03% -0,44% 6,04% 78,41% -% 18 900,00%
Soliditet 10,04% 16,43% 27,28% 19,27% 18,33% 18,06% 56,82% 61,97% 17,78% 37,46%
Kassalikviditet 117,84% 178,54% 101,21% 77,23% 108,26% 74,83% 109,43% 282,95% 121,62% 1 553,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...