Visa allt om Orrviksporten Aktiebolag
Visa allt om Orrviksporten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Nettoomsättning 845 750 869 1 016 906 875 753 934 889 742
Övrig omsättning - 95 4 54 127 16 38 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 -15 -9 -21 6 30 -2 25 5 -
Resultat efter finansnetto 90 -21 -14 -23 4 27 -5 19 -2 -
Årets resultat 83 -22 -17 -23 3 21 -5 14 0 -
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 632 32 38 25 7 0 7 17 18 32
Omsättningstillgångar 375 295 243 297 272 287 242 253 229 240
Tillgångar 1 007 327 281 323 280 287 249 270 248 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 62 84 102 124 121 115 120 106 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 695 109 103 93 40 52 40 1 43 68
Kortfristiga skulder 167 156 93 129 115 113 94 149 98 94
Skulder och eget kapital 1 007 327 281 323 280 287 249 270 248 271
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 197 225 135 92 155 104 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 68 155 152 0 0 0 7 33 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 33 33 42 48 29 20 34 22 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 845 845 873 1 070 1 033 891 791 940 889 742
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 423 375 435 508 453 438 377 467 - 371
Personalkostnader per anställd (tkr) 43 94 103 120 143 89 60 111 - 133
Rörelseresultat, EBITDA 160 -9 -9 -19 7 37 8 40 22 -
Nettoomsättningförändring 12,67% -13,69% -14,47% 12,14% 3,54% 16,20% -19,38% 5,06% 19,81% -%
Du Pont-modellen 10,03% -4,59% -3,20% -6,50% 2,14% 10,45% -0,80% 9,26% 2,02% -%
Vinstmarginal 11,95% -2,00% -1,04% -2,07% 0,66% 3,43% -0,27% 2,68% 0,56% -%
Bruttovinstmarginal 67,93% 45,47% 58,00% 49,51% 56,29% 56,00% 55,25% 56,10% 2,47% -%
Rörelsekapital/omsättning 24,62% 18,53% 17,26% 16,54% 17,33% 19,89% 19,65% 11,13% 14,74% 19,68%
Soliditet 14,40% 18,96% 29,89% 31,58% 44,29% 42,16% 46,18% 44,44% 42,74% 39,65%
Kassalikviditet 167,07% 43,59% 73,12% 78,29% 78,26% 112,39% 58,51% 75,17% 94,90% 46,81%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...