Visa allt om Kringelsotaren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 175 6 404 7 521 8 017 8 525 8 244 6 933 7 076 6 157 6 507
Övrig omsättning 274 161 254 429 220 347 298 207 288 266
Rörelseresultat (EBIT) -109 -319 71 612 1 072 1 396 96 584 696 362
Resultat efter finansnetto -108 -318 69 607 1 068 1 392 99 583 694 361
Årets resultat 11 6 2 308 827 1 016 56 415 500 239
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 869 1 015 883 726 825 339 383 305 277 311
Omsättningstillgångar 3 077 2 799 3 484 3 833 3 385 3 485 2 406 2 468 1 928 1 837
Tillgångar 3 946 3 814 4 367 4 560 4 210 3 824 2 789 2 773 2 205 2 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 516 2 505 2 499 2 497 2 189 2 007 1 254 1 197 783 678
Obeskattade reserver 76 76 404 347 164 236 240 236 236 243
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 354 1 234 1 464 1 716 1 857 1 582 1 295 1 340 1 187 1 226
Skulder och eget kapital 3 946 3 814 4 367 4 560 4 210 3 824 2 789 2 773 2 205 2 147
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 286 339 447 254 370
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 465 3 323 3 411 3 577 3 729 3 449 3 372 3 176 2 766 3 077
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 214 1 302 1 270 1 273 1 259 1 276 1 411 1 387 1 159 1 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 645 262 0 0 0 0
Omsättning 7 449 6 565 7 775 8 446 8 745 8 591 7 231 7 283 6 445 6 773
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 598 534 627 668 710 687 578 590 513 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 388 404 410 422 422 436 422 357 375
Rörelseresultat, EBITDA 120 -93 234 800 1 241 1 554 232 693 801 447
Nettoomsättningförändring 12,04% -14,85% -6,19% -5,96% 3,41% 18,91% -2,02% 14,93% -5,38% -%
Du Pont-modellen -2,61% -8,18% 1,72% 13,46% 25,49% 36,56% 3,73% 21,24% 31,70% 17,00%
Vinstmarginal -1,44% -4,87% 1,00% 7,66% 12,59% 16,96% 1,50% 8,32% 11,35% 5,61%
Bruttovinstmarginal 99,05% 99,83% 99,69% 99,61% 99,43% 99,22% 98,77% 99,05% 99,17% 97,86%
Rörelsekapital/omsättning 24,01% 24,44% 26,86% 26,41% 17,92% 23,08% 16,02% 15,94% 12,04% 9,39%
Soliditet 65,26% 67,23% 64,04% 60,37% 54,87% 57,03% 51,16% 49,29% 43,22% 39,73%
Kassalikviditet 227,25% 226,82% 237,98% 223,37% 182,28% 220,29% 185,79% 184,18% 162,43% 149,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...