Visa allt om Kringelsotaren AB
Visa allt om Kringelsotaren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 860 7 175 6 404 7 521 8 017 8 525 8 244 6 933 7 076 6 157
Övrig omsättning 145 274 161 254 429 220 347 298 207 288
Rörelseresultat (EBIT) 152 -109 -319 71 612 1 072 1 396 96 584 696
Resultat efter finansnetto 153 -108 -318 69 607 1 068 1 392 99 583 694
Årets resultat 119 11 6 2 308 827 1 016 56 415 500
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 635 869 1 015 883 726 825 339 383 305 277
Omsättningstillgångar 3 521 3 077 2 799 3 484 3 833 3 385 3 485 2 406 2 468 1 928
Tillgångar 4 156 3 946 3 814 4 367 4 560 4 210 3 824 2 789 2 773 2 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 635 2 516 2 505 2 499 2 497 2 189 2 007 1 254 1 197 783
Obeskattade reserver 76 76 76 404 347 164 236 240 236 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 445 1 354 1 234 1 464 1 716 1 857 1 582 1 295 1 340 1 187
Skulder och eget kapital 4 156 3 946 3 814 4 367 4 560 4 210 3 824 2 789 2 773 2 205
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 286 339 447 254
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 470 3 465 3 323 3 411 3 577 3 729 3 449 3 372 3 176 2 766
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 352 1 214 1 302 1 270 1 273 1 259 1 276 1 411 1 387 1 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 645 262 0 0 0
Omsättning 7 005 7 449 6 565 7 775 8 446 8 745 8 591 7 231 7 283 6 445
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 572 598 534 627 668 710 687 578 590 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 393 388 404 410 422 422 436 422 357
Rörelseresultat, EBITDA 407 120 -93 234 800 1 241 1 554 232 693 801
Nettoomsättningförändring -4,39% 12,04% -14,85% -6,19% -5,96% 3,41% 18,91% -2,02% 14,93% -%
Du Pont-modellen 3,83% -2,61% -8,18% 1,72% 13,46% 25,49% 36,56% 3,73% 21,24% 31,70%
Vinstmarginal 2,32% -1,44% -4,87% 1,00% 7,66% 12,59% 16,96% 1,50% 8,32% 11,35%
Bruttovinstmarginal 99,17% 99,05% 99,83% 99,69% 99,61% 99,43% 99,22% 98,77% 99,05% 99,17%
Rörelsekapital/omsättning 30,26% 24,01% 24,44% 26,86% 26,41% 17,92% 23,08% 16,02% 15,94% 12,04%
Soliditet 64,83% 65,26% 67,23% 64,04% 60,37% 54,87% 57,03% 51,16% 49,29% 43,22%
Kassalikviditet 243,67% 227,25% 226,82% 237,98% 223,37% 182,28% 220,29% 185,79% 184,18% 162,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...