Visa allt om Pär&Lars Fastigheter AB
Visa allt om Pär&Lars Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 755 1 203 148 125 130 213 140 0 2 16
Övrig omsättning 1 286 1 522 1 715 1 627 1 574 1 608 1 168 1 131 1 423 1 400
Rörelseresultat (EBIT) 163 562 647 407 338 706 354 255 709 601
Resultat efter finansnetto 22 370 396 107 -16 451 148 -61 388 325
Årets resultat 19 220 224 56 -1 251 45 -38 282 204
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 198 7 535 7 903 8 254 8 610 8 967 6 855 7 152 7 409 7 715
Omsättningstillgångar 1 240 1 054 626 426 465 701 284 297 182 178
Tillgångar 8 438 8 588 8 528 8 680 9 075 9 668 7 139 7 449 7 591 7 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 462 1 543 1 383 1 219 1 223 1 284 1 094 1 108 1 207 924
Obeskattade reserver 406 408 321 225 195 210 100 0 23 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 174 6 288 6 400 6 807 7 211 7 670 5 600 6 000 6 093 6 063
Kortfristiga skulder 397 349 424 429 446 503 346 340 269 874
Skulder och eget kapital 8 438 8 588 8 528 8 680 9 075 9 668 7 139 7 449 7 591 7 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 1 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 284 167 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 104 63 - 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 100 100 60 60 60 60 60 60 60 0
Omsättning 3 041 2 725 1 863 1 752 1 704 1 821 1 308 1 131 1 425 1 416
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - 0 - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 755 1 203 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 230 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 529 930 1 023 792 338 1 083 709 602 1 048 936
Nettoomsättningförändring 45,89% 712,84% 18,40% -3,85% -38,97% 52,14% -% -100,00% -87,50% -%
Du Pont-modellen 1,93% 6,54% 7,60% 4,71% 3,80% 7,31% 4,96% -% 9,45% 7,67%
Vinstmarginal 9,29% 46,72% 437,84% 327,20% 265,38% 331,92% 252,86% -% 35 850,00% 3 781,25%
Bruttovinstmarginal 39,26% 39,57% 43,92% 7,20% 6,15% 5,16% 5,71% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,03% 58,60% 136,49% -2,40% 14,62% 92,96% -44,29% -% -4 350,00% -4 350,00%
Soliditet 21,08% 21,67% 19,15% 15,95% 15,06% 14,88% 16,36% 14,87% 16,12% 12,01%
Kassalikviditet 130,23% 302,01% 147,64% 99,30% 104,26% 139,36% 82,08% 87,35% 67,66% 20,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...