Visa allt om Kull & Partners Aktiebolag
Visa allt om Kull & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 1 604 2 139 263 40 2 355 228 698 269
Övrig omsättning - 2 92 - - - - - 4 135 12 240
Rörelseresultat (EBIT) -282 -263 227 -470 -677 -480 1 162 -3 107 2 723 7 630
Resultat efter finansnetto 24 469 16 162 2 741 3 453 -123 1 339 4 906 -3 511 2 222 7 807
Årets resultat 24 469 16 162 2 741 3 458 -126 1 339 4 906 -3 495 2 222 7 797
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 643 3 371 2 873 2 877 574 2 980 2 467 786 624 173
Omsättningstillgångar 29 602 16 380 8 388 9 551 11 304 9 159 8 737 5 345 9 714 16 110
Tillgångar 32 246 19 750 11 261 12 428 11 877 12 139 11 204 6 131 10 338 16 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 086 19 617 10 455 12 214 11 757 11 883 10 543 5 638 10 024 9 387
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 0 0 0 16 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 8 102 53 169 48
Kortfristiga skulder 160 134 806 213 116 248 559 441 129 6 832
Skulder och eget kapital 32 246 19 750 11 261 12 428 11 877 12 139 11 204 6 131 10 338 16 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 129 42 668 320 479
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 120 90 751 930 446 0 225 722 440 1 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 35 60 198 280 140 41 70 581 371 589
Utdelning till aktieägare 10 000 8 000 3 000 4 500 3 000 0 0 0 892 0
Omsättning 0 2 1 696 2 139 263 40 2 355 228 4 833 12 509
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 802 1 070 132 20 1 178 57 349 135
Personalkostnader per anställd (tkr) 91 92 481 573 268 63 190 510 590 1 816
Rörelseresultat, EBITDA -282 -263 227 -438 -658 -450 1 253 -3 079 2 743 7 643
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -25,01% 713,31% 557,50% -98,30% 932,89% -67,34% 159,48% -%
Du Pont-modellen -% -% 24,34% 27,98% -0,37% 14,37% 45,24% -56,39% 22,10% 47,96%
Vinstmarginal -% -% 170,89% 162,55% -16,73% 4 360,00% 215,24% -1 516,23% 327,36% 2 902,97%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,91% 19,74% 92,12% 95,91%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 472,69% 436,56% 4 253,99% 22 277,50% 347,26% 2 150,88% 1 373,21% 3 449,07%
Soliditet 99,50% 99,33% 92,84% 98,28% 99,02% 97,89% 94,10% 91,96% 97,07% 57,72%
Kassalikviditet 18 501,25% 12 223,88% 1 040,69% 4 484,04% 9 744,83% 3 693,15% 1 562,97% 1 212,02% 7 530,23% 235,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...