Visa allt om Career Consulting Ragnar Samuelsson AB
Visa allt om Career Consulting Ragnar Samuelsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 8 46 358 277 303 239 114 218 75
Övrig omsättning - - - - - - 24 1 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 0 -27 -41 14 -1 9 3 -13 38 15
Resultat efter finansnetto 0 -27 -41 14 -2 7 2 -13 36 14
Årets resultat 0 -27 -41 14 -2 7 2 -13 36 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Omsättningstillgångar 0 0 4 82 36 34 61 23 57 74
Tillgångar 0 0 4 82 36 34 61 23 60 80
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -45 -45 -17 24 9 11 4 3 16 -20
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Kortfristiga skulder 45 45 22 58 27 22 57 20 44 55
Skulder och eget kapital 0 0 4 82 36 34 61 23 60 80
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 134 92 44 47 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 13 154 105 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 4 41 29 36 24 10 11 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 8 46 358 277 303 263 115 218 77
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 46 358 277 303 239 114 218 75
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 19 197 136 176 129 51 102 6
Rörelseresultat, EBITDA 0 -27 -41 14 -1 9 3 -13 42 19
Nettoomsättningförändring -100,00% -82,61% -87,15% 29,24% -8,58% 26,78% 109,65% -47,71% 190,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -1 025,00% 17,07% -2,78% 26,47% 4,92% -56,52% 63,33% 18,75%
Vinstmarginal -% -337,50% -89,13% 3,91% -0,36% 2,97% 1,26% -11,40% 17,43% 20,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -562,50% -39,13% 6,70% 3,25% 3,96% 1,67% 2,63% 5,96% 25,33%
Soliditet -% -% -425,00% 29,27% 25,00% 32,35% 6,56% 13,04% 26,67% -25,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 18,18% 141,38% 133,33% 154,55% 107,02% 115,00% 129,55% 134,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...