Visa allt om Tre Act AB
Visa allt om Tre Act AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 271 525 480 447 425 264 404 787 495 363
Övrig omsättning 3 - - - - - - - - 26
Rörelseresultat (EBIT) 3 34 45 24 -9 5 7 -31 41 -67
Resultat efter finansnetto 0 28 38 22 -12 1 1 -38 32 -82
Årets resultat 0 22 35 22 -12 1 1 -38 32 -42
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 162 180 71 82 94 106 150 231 242
Omsättningstillgångar 27 61 43 189 118 83 107 111 82 46
Tillgångar 173 223 223 260 199 177 213 260 314 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 131 111 74 53 64 63 62 100 68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 27 48 0 0 9 35 89 156 81
Kortfristiga skulder 37 65 66 184 146 103 114 109 57 138
Skulder och eget kapital 173 223 223 260 199 177 213 260 314 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 173 - 58 61 290 30 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 17 159 162 0 197 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 50 51 54 62 18 19 93 9 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 274 525 480 447 425 264 404 787 495 389
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 271 525 480 447 425 264 404 787 - 363
Personalkostnader per anställd (tkr) 22 208 215 233 259 78 97 466 - 182
Rörelseresultat, EBITDA 18 53 65 35 3 17 51 49 116 2
Nettoomsättningförändring -48,38% 9,38% 7,38% 5,18% 60,98% -34,65% -48,67% 58,99% 36,36% -%
Du Pont-modellen 1,73% 15,25% 20,18% 9,23% -4,52% 2,82% 3,29% -11,92% 13,06% -23,26%
Vinstmarginal 1,11% 6,48% 9,38% 5,37% -2,12% 1,89% 1,73% -3,94% 8,28% -18,46%
Bruttovinstmarginal 94,46% 94,29% 97,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,41% 98,38% 99,72%
Rörelsekapital/omsättning -3,69% -0,76% -4,79% 1,12% -6,59% -7,58% -1,73% 0,25% 5,05% -25,34%
Soliditet 75,72% 58,74% 49,78% 28,46% 26,63% 36,16% 29,58% 23,85% 31,85% 23,61%
Kassalikviditet 72,97% 93,85% 65,15% 102,72% 80,82% 80,58% 93,86% 101,83% 143,86% 33,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...