Visa allt om Service By Eddy Aktiebolag
Visa allt om Service By Eddy Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 612 763 1 000 1 113 2 149 2 504 2 345 2 268 2 082 1 965
Övrig omsättning - - - - - 9 - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -4 125 -120 69 396 311 381 371 292
Resultat efter finansnetto 3 -3 174 -46 103 403 317 326 370 296
Årets resultat 1 -3 504 15 136 247 177 148 202 150
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 566 1 566 1 566 1 791 23 40 69 69 81 109
Omsättningstillgångar 271 444 563 417 2 617 2 863 2 510 2 226 1 914 1 653
Tillgångar 1 836 2 010 2 128 2 208 2 640 2 904 2 578 2 296 1 995 1 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 717 1 816 1 919 1 515 1 701 1 765 1 518 1 367 1 219 1 017
Obeskattade reserver 0 0 0 476 548 632 569 496 401 315
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 194 209 217 391 507 492 433 375 430
Skulder och eget kapital 1 836 2 010 2 128 2 208 2 640 2 904 2 578 2 296 1 995 1 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 402 460 402 341 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 330 397 389 464 1 029 586 551 567 556 519
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 57 77 237 508 512 513 428 385 369
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 200 200 0 26 0 0
Omsättning 612 763 1 000 1 113 2 149 2 513 2 345 2 268 2 088 1 965
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 204 254 333 371 430 501 469 454 416 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 135 152 155 234 309 301 305 280 257 255
Rörelseresultat, EBITDA 2 -4 127 -117 87 425 341 410 399 313
Nettoomsättningförändring -19,79% -23,70% -10,15% -48,21% -14,18% 6,78% 3,40% 8,93% 5,95% -%
Du Pont-modellen 0,16% -0,15% 8,18% -2,08% 3,94% 13,88% 12,34% 16,59% 18,60% 16,80%
Vinstmarginal 0,49% -0,39% 17,40% -4,13% 4,84% 16,09% 13,56% 16,80% 17,82% 15,06%
Bruttovinstmarginal 86,11% 79,55% 72,80% 67,39% 83,53% 84,38% 87,80% 89,20% 88,81% 89,36%
Rörelsekapital/omsättning 24,84% 32,77% 35,40% 17,97% 103,58% 94,09% 86,06% 79,06% 73,92% 62,24%
Soliditet 93,52% 90,35% 90,18% 84,50% 79,73% 76,82% 75,15% 75,09% 75,57% 70,59%
Kassalikviditet 227,73% 228,87% 269,38% 192,17% 669,31% 564,69% 510,16% 514,09% 510,40% 384,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...