Visa allt om Brundin-Påsse Byggadministration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 689 652 794 862 1 167 1 076 319 86 58 80
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 128 104 155 -62 301 -78 -271 -156 -100 -43
Resultat efter finansnetto 129 109 158 -46 301 743 1 032 472 579 2 111
Årets resultat 100 86 157 -46 301 743 1 043 483 596 2 136
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 025 2 025 2 025 2 037 2 042 2 068 1 789 930 1 028 813
Omsättningstillgångar 1 002 1 014 1 146 1 292 1 561 1 548 1 498 1 826 1 734 1 629
Tillgångar 3 027 3 039 3 171 3 329 3 603 3 615 3 288 2 756 2 762 2 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 814 2 870 2 943 2 936 3 153 3 247 3 104 2 681 2 698 2 356
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 12 23 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 213 169 228 392 451 368 183 64 41 47
Skulder och eget kapital 3 027 3 039 3 171 3 329 3 603 3 615 3 288 2 756 2 762 2 442
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 351 415 500 273 42 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 300 324 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 31 33 87 130 157 86 13 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 159 150 170 395 600 620 500 254
Omsättning 689 652 794 862 1 167 1 076 319 86 58 80
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 689 652 794 862 1 167 1 076 319 86 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 269 302 376 476 583 274 45 - -
Rörelseresultat, EBITDA 128 104 167 -50 320 -41 -234 -125 -56 2
Nettoomsättningförändring 5,67% -17,88% -7,89% -26,14% 8,46% 237,30% 270,93% 48,28% -27,50% -%
Du Pont-modellen 4,26% 3,59% 5,01% -1,38% 8,71% 20,55% 31,39% 17,13% 20,96% 86,45%
Vinstmarginal 18,72% 16,72% 20,03% -5,34% 26,91% 69,05% 323,51% 548,84% 998,28% 2 638,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,51% 129,60% 115,62% 104,41% 95,12% 109,67% 412,23% 2 048,84% 2 918,97% 1 977,50%
Soliditet 92,96% 94,44% 92,81% 88,19% 87,51% 89,82% 94,40% 97,59% 98,28% 97,63%
Kassalikviditet 470,42% 600,00% 502,63% 329,59% 346,12% 420,65% 818,58% 2 853,12% 4 229,27% 3 465,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...