Visa allt om JGP Handel AB
Visa allt om JGP Handel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08 2000-08
Nettoomsättning 767 1 340 2 052 2 454 2 706 2 904 3 098 3 110 3 200 1 965
Övrig omsättning 354 419 315 253 163 141 227 172 172 -
Rörelseresultat (EBIT) 57 96 -76 212 162 -11 130 74 9 23
Resultat efter finansnetto 23 66 -103 162 107 -59 84 22 -35 1
Årets resultat 23 66 -103 125 75 -38 46 22 5 0
Balansräkningar (tkr)
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08 2000-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 0 3 11 23 35 36 15 7
Omsättningstillgångar 944 1 414 1 401 1 384 1 144 953 1 003 945 1 027 968
Tillgångar 949 1 419 1 401 1 387 1 155 975 1 039 981 1 042 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 257 192 294 169 95 173 127 105 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 405 490 500 463 464 514 458 517 543 560
Kortfristiga skulder 264 672 709 630 522 367 387 337 394 315
Skulder och eget kapital 949 1 419 1 401 1 387 1 155 975 1 039 981 1 042 975
Löner & utdelning (tkr)
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
2003-08
2002-08
2001-08
2000-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 39 35 0 60 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 26 98 385 486 396 349 397 336 344 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 24 117 128 144 134 153 133 131 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 121 1 759 2 367 2 707 2 869 3 045 3 325 3 282 3 372 1 965
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 384 1 340 684 818 1 353 968 1 033 1 037 1 067 655
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 124 167 205 270 174 195 156 181 102
Rörelseresultat, EBITDA 57 97 -73 221 173 2 143 85 13 24
Nettoomsättningförändring -42,76% -34,70% -16,38% -9,31% -6,82% -6,26% -0,39% -2,81% 62,85% -%
Du Pont-modellen 6,53% 6,77% -4,14% 15,28% 14,89% -1,03% 12,80% 8,05% 1,34% 2,56%
Vinstmarginal 8,08% 7,16% -2,83% 8,64% 6,36% -0,34% 4,29% 2,54% 0,44% 1,27%
Bruttovinstmarginal 22,16% 23,73% 33,38% 45,07% 38,95% 32,71% 35,47% 30,71% 30,19% 31,20%
Rörelsekapital/omsättning 88,66% 55,37% 33,72% 30,73% 22,99% 20,18% 19,88% 19,55% 19,78% 33,23%
Soliditet 29,50% 18,11% 13,70% 21,20% 14,63% 9,74% 18,11% 12,95% 10,08% 10,26%
Kassalikviditet 96,21% 71,13% 50,78% 24,60% 25,67% 22,34% 37,98% 46,59% 42,89% 39,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2000 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...