Visa allt om Sensec Aktiebolag
Visa allt om Sensec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 71 223 69 962 105 027 139 485 88 569 66 659 63 935 76 132 58 305 29 799
Övrig omsättning 1 109 495 257 1 430 728 1 136 2 681 1 407 1 066 137
Rörelseresultat (EBIT) -1 145 -378 12 473 21 590 13 406 3 909 -465 7 435 6 008 2 934
Resultat efter finansnetto -1 263 -689 12 292 21 371 13 271 3 747 -714 7 463 6 002 2 898
Årets resultat -1 263 -689 9 535 15 634 11 191 2 638 101 4 082 4 236 2 061
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 377 6 241 1 597 1 937 1 794 2 636 3 295 7 021 1 143 110
Omsättningstillgångar 28 342 29 945 60 060 46 628 60 097 30 972 23 661 33 166 39 636 22 713
Tillgångar 33 719 36 186 61 658 48 565 61 891 33 608 26 955 40 187 40 779 22 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 741 13 854 17 392 19 502 18 867 10 277 7 718 7 895 4 129 3 077
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 166 2 221 3 116 1 438 1 438
Avsättningar (tkr) 420 511 1 014 1 403 108 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 956 7 910 0 0 0 0 2 462 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 602 13 911 43 252 27 660 42 915 21 165 14 555 29 177 35 211 18 309
Skulder och eget kapital 33 719 36 186 61 658 48 565 61 891 33 608 26 955 40 187 40 779 22 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 200 1 226 1 785 1 408 1 364 840 840 1 050 1 208 750
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 284 11 618 9 967 12 908 8 654 7 961 7 293 9 571 5 452 2 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 5 756 5 162 4 615 5 507 3 967 3 532 4 450 3 558 2 503 1 196
Utdelning till aktieägare 0 2 850 2 849 11 645 15 000 0 0 0 0 2 957
Omsättning 72 332 70 457 105 284 140 915 89 297 67 795 66 616 77 539 59 371 29 936
Nyckeltal
Antal anställda 24 26 22 21 16 19 18 21 13 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 968 2 691 4 774 6 642 5 536 3 508 3 552 3 625 4 485 3 311
Personalkostnader per anställd (tkr) 880 737 785 1 005 958 759 796 729 759 576
Rörelseresultat, EBITDA 751 1 562 13 103 22 680 14 467 5 075 1 009 7 776 6 165 3 044
Nettoomsättningförändring 1,80% -33,39% -24,70% 57,49% 32,87% 4,26% -16,02% 30,58% 95,66% -%
Du Pont-modellen -3,05% -0,84% 20,31% 45,38% 21,78% 11,65% -1,69% 18,93% 14,83% 12,88%
Vinstmarginal -1,44% -0,43% 11,92% 15,80% 15,22% 5,87% -0,71% 9,99% 10,37% 9,87%
Bruttovinstmarginal 43,98% 43,48% 39,59% 38,31% 42,42% 38,37% 33,33% 43,63% 37,11% 39,50%
Rörelsekapital/omsättning 16,48% 22,92% 16,00% 13,60% 19,40% 14,71% 14,24% 5,24% 7,59% 14,78%
Soliditet 28,89% 38,29% 28,21% 40,16% 30,48% 35,33% 34,71% 25,23% 12,66% 18,02%
Kassalikviditet 118,46% 148,96% 123,88% 154,84% 133,97% 132,91% 144,65% 103,11% 91,89% 113,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...