Visa allt om Altia Holding Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 84
Rörelseresultat (EBIT) -69 -244 -64 -77 -74 -13 -243 35 -391 -207
Resultat efter finansnetto 324 34 003 78 334 1 998 106 187 18 670 3 828 45 301 -90 968 -36 652
Årets resultat 895 33 749 78 836 8 442 107 622 46 911 -1 667 38 941 -90 968 -31 987
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 606 326 663 765 768 463 492 943 492 943 498 191 403 671 403 721 463 027 654 134
Omsättningstillgångar 170 094 168 945 139 686 126 689 118 227 96 226 129 040 168 531 63 737 68 841
Tillgångar 776 420 832 710 908 149 619 632 611 170 594 417 532 711 572 252 526 764 722 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 776 371 832 411 907 661 448 773 440 332 424 150 223 531 240 595 218 008 286 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 170 209 170 209 170 209 288 226 305 600 265 439 0
Kortfristiga skulder 49 299 488 651 630 59 20 954 26 056 43 317 436 805
Skulder och eget kapital 776 420 832 710 908 149 619 632 611 170 594 417 532 711 572 252 526 764 722 975
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 277 0 84
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -69 -244 -64 -77 -74 -13 -243 35 -391 -207
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 21,69% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 44 808,66% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 51 435,02% -% -%
Soliditet 99,99% 99,96% 99,95% 72,43% 72,05% 71,36% 41,96% 42,04% 41,39% 39,58%
Kassalikviditet 347 130,61% 56 503,34% 28 624,18% 19 460,68% 18 766,19% 163 094,92% 615,83% 646,80% 147,14% 15,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...