Visa allt om Kajsa Balkfors AB
Visa allt om Kajsa Balkfors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Nettoomsättning 639 808 524 486 178 0 0 128 324 267
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 251 - 29 18 -22 -26 -13 34 -33
Resultat efter finansnetto -23 258 - 33 22 -18 -23 -10 37 -31
Årets resultat 36 149 - 24 22 -18 -23 -10 31 -31
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 40 0 0 0 0 3 6 -
Omsättningstillgångar 444 561 193 240 188 136 153 171 180 -
Tillgångar 444 561 233 240 188 136 153 174 186 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 302 153 135 111 89 107 130 140 -
Obeskattade reserver 0 73 8 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 24 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 202 186 72 105 77 47 46 44 46 -
Skulder och eget kapital 444 561 233 240 188 136 153 174 186 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 172 119 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 54 28 111 112 50 0 0 36 91 104
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 71 42 35 27 16 0 0 12 28 29
Utdelning till aktieägare 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 639 808 524 486 178 0 0 128 324 267
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 320 404 524 486 178 - - 128 324 267
Personalkostnader per anställd (tkr) 162 102 151 140 66 - - 63 132 133
Rörelseresultat, EBITDA -27 251 - 29 18 -22 -23 -10 37 -25
Nettoomsättningförändring -20,92% 54,20% 7,82% 173,03% -% -% -100,00% -60,49% 21,35% -%
Du Pont-modellen -5,18% 45,99% -% 13,75% 11,70% -% -% -5,17% 20,43% -%
Vinstmarginal -3,60% 31,93% -% 6,79% 12,36% -% -% -7,03% 11,73% -11,61%
Bruttovinstmarginal 85,13% 71,66% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,87% 46,41% 23,09% 27,78% 62,36% -% -% 99,22% 41,36% 0,00%
Soliditet 49,10% 63,98% 68,34% 56,25% 59,04% 65,44% 69,93% 74,71% 75,27% -%
Kassalikviditet 219,80% 301,61% 268,06% 228,57% 244,16% 289,36% 332,61% 388,64% 391,30% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-04: Balansräkning saknas
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...