Visa allt om Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 41 175 49 857 50 665 51 351 45 749 41 734 39 498 35 485 33 322 31 048
Övrig omsättning 490 250 222 4 46 26 53 - 233 3
Rörelseresultat (EBIT) 6 120 8 244 7 708 10 864 6 973 3 697 3 371 5 527 1 562 1 280
Resultat efter finansnetto 6 008 8 110 7 436 10 878 6 601 3 490 3 237 5 197 1 261 1 121
Årets resultat 4 649 6 254 5 751 7 929 4 787 2 487 3 291 2 634 818 755
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 294 445 463 575 621 883 1 155 1 113 1 194 597
Omsättningstillgångar 94 260 87 696 112 320 79 155 77 697 85 465 118 368 39 699 56 143 53 495
Tillgångar 94 554 88 140 112 782 79 730 78 318 86 348 119 523 40 812 57 338 54 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 795 7 605 7 011 9 440 6 311 4 020 7 263 4 093 2 263 2 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 380 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 189 1 975 11 306 6 622 6 695 8 212 7 272 5 142 8 458 7 220
Kortfristiga skulder 83 570 78 560 94 464 63 667 65 312 74 116 104 987 30 197 46 618 44 734
Skulder och eget kapital 94 554 88 140 112 782 79 730 78 318 86 348 119 523 40 812 57 338 54 091
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 264 339 316 259 288 195 344 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 347 19 978 20 295 19 410 17 961 16 960 16 435 13 452 14 206 13 447
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 636 9 677 9 750 9 228 9 142 8 660 8 013 6 590 7 245 6 725
Utdelning till aktieägare 4 671 6 259 5 760 7 980 4 800 2 496 5 830 121 803 693
Omsättning 41 665 50 107 50 887 51 355 45 795 41 760 39 551 35 485 33 555 31 051
Nyckeltal
Antal anställda 31 35 34 33 35 35 33 32 30 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 328 1 424 1 490 1 556 1 307 1 192 1 197 1 109 1 111 1 071
Personalkostnader per anställd (tkr) 859 903 947 933 838 782 816 683 773 748
Rörelseresultat, EBITDA 6 250 8 416 7 946 11 111 7 386 4 147 3 821 5 908 1 957 1 578
Nettoomsättningförändring -17,41% -1,59% -1,34% 12,25% 9,62% 5,66% 11,31% 6,49% 7,32% -%
Du Pont-modellen 6,51% 9,43% 6,87% 13,98% 9,00% 4,36% 2,88% 13,85% 2,95% 2,64%
Vinstmarginal 14,94% 16,67% 15,28% 21,71% 15,41% 9,02% 8,72% 15,93% 5,08% 4,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,96% 18,32% 35,24% 30,16% 27,07% 27,19% 33,88% 26,78% 28,58% 28,22%
Soliditet 6,13% 8,63% 6,22% 11,84% 8,06% 4,66% 6,08% 12,46% 3,95% 3,95%
Kassalikviditet 112,79% 111,63% 118,90% 124,33% 118,96% 115,31% 112,75% 131,47% 120,43% 119,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...