Visa allt om Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB
Visa allt om Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 560 41 175 49 857 50 665 51 351 45 749 41 734 39 498 35 485 33 322
Övrig omsättning 212 490 250 222 4 46 26 53 - 233
Rörelseresultat (EBIT) 14 589 6 120 8 244 7 708 10 864 6 973 3 697 3 371 5 527 1 562
Resultat efter finansnetto 14 545 6 008 8 110 7 436 10 878 6 601 3 490 3 237 5 197 1 261
Årets resultat 12 551 4 649 6 254 5 751 7 929 4 787 2 487 3 291 2 634 818
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 294 445 463 575 621 883 1 155 1 113 1 194
Omsättningstillgångar 95 021 94 260 87 696 112 320 79 155 77 697 85 465 118 368 39 699 56 143
Tillgångar 95 215 94 554 88 140 112 782 79 730 78 318 86 348 119 523 40 812 57 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 675 5 795 7 605 7 011 9 440 6 311 4 020 7 263 4 093 2 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 189 1 975 11 306 6 622 6 695 8 212 7 272 5 142 8 458
Kortfristiga skulder 81 540 83 570 78 560 94 464 63 667 65 312 74 116 104 987 30 197 46 618
Skulder och eget kapital 95 215 94 554 88 140 112 782 79 730 78 318 86 348 119 523 40 812 57 338
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 264 339 316 259 288 195 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 16 347 19 978 20 295 19 410 17 961 16 960 16 435 13 452 14 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 636 9 677 9 750 9 228 9 142 8 660 8 013 6 590 7 245
Utdelning till aktieägare 12 510 4 671 6 259 5 760 7 980 4 800 2 496 5 830 121 803
Omsättning 52 772 41 665 50 107 50 887 51 355 45 795 41 760 39 551 35 485 33 555
Nyckeltal
Antal anställda 28 31 35 34 33 35 35 33 32 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 877 1 328 1 424 1 490 1 556 1 307 1 192 1 197 1 109 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 053 859 903 947 933 838 782 816 683 773
Rörelseresultat, EBITDA 14 689 6 250 8 416 7 946 11 111 7 386 4 147 3 821 5 908 1 957
Nettoomsättningförändring 27,65% -17,41% -1,59% -1,34% 12,25% 9,62% 5,66% 11,31% 6,49% -%
Du Pont-modellen 15,36% 6,51% 9,43% 6,87% 13,98% 9,00% 4,36% 2,88% 13,85% 2,95%
Vinstmarginal 27,83% 14,94% 16,67% 15,28% 21,71% 15,41% 9,02% 8,72% 15,93% 5,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,65% 25,96% 18,32% 35,24% 30,16% 27,07% 27,19% 33,88% 26,78% 28,58%
Soliditet 14,36% 6,13% 8,63% 6,22% 11,84% 8,06% 4,66% 6,08% 12,46% 3,95%
Kassalikviditet 116,53% 112,79% 111,63% 118,90% 124,33% 118,96% 115,31% 112,75% 131,47% 120,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...