Visa allt om Anders Aspgren Bygg AB
Visa allt om Anders Aspgren Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 817 11 043 7 511 8 790 9 536 8 485 10 413 8 083 8 074 8 288
Övrig omsättning 179 121 279 261 201 195 141 150 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 912 1 020 713 374 1 010 1 251 2 007 1 350 1 414 1 033
Resultat efter finansnetto 904 981 666 318 1 049 1 230 2 044 1 390 1 431 1 034
Årets resultat 903 786 534 233 770 901 1 505 1 046 1 036 820
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 055 8 397 6 489 7 481 7 216 6 536 2 414 1 067 1 556 897
Omsättningstillgångar 2 656 2 815 3 399 2 142 2 179 2 435 4 713 4 371 3 582 3 219
Tillgångar 10 712 11 212 9 888 9 623 9 395 8 971 7 128 5 438 5 138 4 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 957 8 054 7 468 6 934 6 701 6 251 5 351 4 096 3 429 2 482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 21 16 265 264 192 321 330 12 21
Kortfristiga skulder 1 728 3 137 2 404 2 424 2 429 2 527 1 456 1 012 1 602 1 519
Skulder och eget kapital 10 712 11 212 9 888 9 623 9 395 8 971 7 128 5 438 5 138 4 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 483 370 415 413 382 385 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 634 1 888 1 547 1 334 1 035 978 602 606 394 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 671 667 607 697 536 508 378 396 306 350
Utdelning till aktieägare 1 700 0 0 0 0 200 0 250 379 89
Omsättning 9 996 11 164 7 790 9 051 9 737 8 680 10 554 8 233 8 074 8 294
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 963 2 209 1 878 1 758 1 907 1 697 3 471 2 694 2 691 2 763
Personalkostnader per anställd (tkr) 471 518 544 519 397 390 474 465 367 451
Rörelseresultat, EBITDA 1 024 1 172 869 522 1 197 1 492 2 292 1 639 1 693 1 276
Nettoomsättningförändring -11,10% 47,02% -14,55% -7,82% 12,39% -18,52% 28,83% 0,11% -2,58% -%
Du Pont-modellen 8,51% 9,13% 7,27% 3,91% 10,88% 13,94% 28,70% 25,54% 27,95% 25,12%
Vinstmarginal 9,29% 9,27% 9,57% 4,28% 10,72% 14,74% 19,65% 17,18% 17,79% 12,48%
Bruttovinstmarginal 40,92% 42,75% 48,24% 42,99% 40,60% 48,74% 43,90% 46,68% 44,58% 40,26%
Rörelsekapital/omsättning 9,45% -2,92% 13,25% -3,21% -2,62% -1,08% 31,28% 41,56% 24,52% 20,51%
Soliditet 83,62% 71,83% 75,53% 72,06% 71,33% 69,68% 75,07% 75,32% 68,07% 61,95%
Kassalikviditet 152,89% 89,26% 140,64% 88,37% 89,71% 96,36% 323,70% 431,92% 223,60% 211,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...