Visa allt om Sandra Beijer AB
Visa allt om Sandra Beijer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 251 1 026 617 540 588 465 352 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 682 396 373 351 392 268 313 0 0 0
Resultat efter finansnetto 683 396 373 351 392 268 313 0 0 0
Årets resultat 436 269 213 185 210 141 172 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 790 792 395 389 392 289 12 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 214 596 1 161 822 468 320 375 100 100 100
Tillgångar 2 004 1 387 1 557 1 212 860 609 387 100 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 036 750 624 554 496 413 272 100 100 100
Obeskattade reserver 606 485 440 344 251 149 79 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 362 152 492 314 113 47 36 0 0 0
Skulder och eget kapital 2 004 1 387 1 557 1 212 860 609 387 100 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 324 392 0 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 102 123 0 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 143 143 127 127 0 0 0 0
Omsättning 1 251 1 026 617 540 588 465 352 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 251 1 026 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 516 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 684 400 377 354 395 271 314 0 0 0
Nettoomsättningförändring 21,93% 66,29% 14,26% -8,16% 26,45% 32,10% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 34,03% 28,55% 23,96% 28,96% 45,58% 44,01% 80,88% -% -% -%
Vinstmarginal 54,52% 38,60% 60,45% 65,00% 66,67% 57,63% 88,92% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,93% 98,38% 99,44% 96,09% 90,11% 95,74% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 68,11% 43,27% 108,43% 94,07% 60,37% 58,71% 96,31% -% -% -%
Soliditet 75,28% 81,35% 62,12% 66,63% 79,18% 85,85% 85,33% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 335,36% 392,11% 235,98% 261,78% 414,16% 680,85% 1 041,67% -% -% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...