Visa allt om Slatronic Invest AB
Visa allt om Slatronic Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 950 2 461 1 750 2 137 1 042 2 119 2 665 3 260 2 496 7 033
Övrig omsättning 21 59 43 58 74 59 52 83 140 97
Rörelseresultat (EBIT) 158 395 128 216 -2 336 29 -1 146 476 381
Resultat efter finansnetto 158 393 128 216 -1 314 7 -1 138 499 378
Årets resultat -39 327 128 216 -1 314 7 -902 272 202
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 429 3 536 3 129 3 044 3 615 3 616 3 382 3 484 4 926 4 536
Tillgångar 429 3 536 3 129 3 044 3 615 3 616 3 382 3 484 4 926 4 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 3 176 2 999 3 020 2 934 3 146 3 019 3 196 4 358 4 175
Obeskattade reserver 159 40 0 0 0 0 0 0 237 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 132 320 130 23 680 469 363 287 331 250
Skulder och eget kapital 429 3 536 3 129 3 044 3 615 3 616 3 382 3 484 4 926 4 536
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 - 0 9
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2
Utdelning till aktieägare 0 3 000 150 150 130 211 186 185 260 89
Omsättning 1 971 2 520 1 793 2 195 1 116 2 178 2 717 3 343 2 636 7 130
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - 0 - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 7 033
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 12
Rörelseresultat, EBITDA 158 395 128 216 -2 336 29 -1 146 476 381
Nettoomsättningförändring -20,76% 40,63% -18,11% 105,09% -50,83% -20,49% -18,25% 30,61% -64,51% -%
Du Pont-modellen 37,06% 11,17% 4,12% 7,13% 0,00% 9,29% 0,86% -32,58% 10,13% 8,55%
Vinstmarginal 8,15% 16,05% 7,37% 10,15% 0,00% 15,86% 1,09% -34,82% 19,99% 5,52%
Bruttovinstmarginal 8,36% 15,73% 7,60% 9,92% -2,02% 15,71% 1,28% -35,74% 16,35% 5,30%
Rörelsekapital/omsättning 15,23% 130,68% 171,37% 141,37% 281,67% 148,51% 113,28% 98,07% 184,09% 60,94%
Soliditet 60,84% 90,70% 95,85% 99,21% 81,16% 87,00% 89,27% 91,73% 91,93% 93,80%
Kassalikviditet 311,36% 23,44% 23,08% 434,78% 20,88% 34,97% 85,95% 22,65% 62,54% 420,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...