Visa allt om Kumlatofta Equestrian & Consulting AB
Visa allt om Kumlatofta Equestrian & Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 105 40 90 62 240 1 092 0 250 0 46
Övrig omsättning - 28 358 442 81 319 12 88 1 53
Rörelseresultat (EBIT) -481 -181 15 -122 -140 899 -635 -300 -1 910 -475
Resultat efter finansnetto 214 338 659 3 148 72 2 284 1 295 1 071 -1 886 -462
Årets resultat 214 338 659 3 148 72 2 284 1 295 1 071 -1 886 -462
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 234 190 1 272 1 607 176 172 230 220 204 1 761
Omsättningstillgångar 8 588 9 546 8 168 7 171 13 311 14 471 12 975 12 224 12 394 2 563
Tillgångar 9 823 9 736 9 440 8 778 13 487 14 643 13 205 12 444 12 598 4 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 756 9 542 9 304 8 644 5 496 6 460 4 176 2 881 1 810 3 696
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 47 7 62 7 688 7 846 8 996 9 521 10 695 486
Kortfristiga skulder 20 147 129 71 302 337 34 43 92 142
Skulder och eget kapital 9 823 9 736 9 440 8 778 13 487 14 643 13 205 12 444 12 598 4 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 68 448 504 321 1 411 12 338 1 99
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -150 -119 148 63 -84 951 -585 -187 -287 -34
Nettoomsättningförändring 162,50% -55,56% 45,16% -74,17% -78,02% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 2,20% 3,47% 6,99% 35,95% 0,63% 15,60% -% 8,60% -% -10,68%
Vinstmarginal 205,71% 845,00% 733,33% 5 090,32% 35,42% 209,16% -% 428,00% -% -1 004,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -87,20% -% -336,96%
Rörelsekapital/omsättning 8 160,00% 23 497,50% 8 932,22% 11 451,61% 5 420,42% 1 294,32% -% 4 872,40% -% 5 263,04%
Soliditet 99,32% 98,01% 98,56% 98,47% 40,75% 44,12% 31,62% 23,15% 14,37% 85,48%
Kassalikviditet 42 940,00% 6 493,88% 6 331,78% 10 100,00% 4 407,62% 4 276,26% 37 808,82% 28 044,19% 13 096,74% 1 577,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...