Visa allt om Ofelia Vård AB
Visa allt om Ofelia Vård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 34 555 18 435 4 627 14 834 13 658 7 671 7 845 8 870 10 970 7 074
Övrig omsättning - - - - 16 - - 6 314 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 951 332 60 553 873 789 1 056 645 1 732 539
Resultat efter finansnetto 1 951 335 60 554 887 801 1 073 679 1 742 552
Årets resultat 80 12 45 296 680 610 930 405 1 063 766
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 0 47 50 65 102 156 212 255 200
Omsättningstillgångar 5 913 4 231 3 535 3 822 3 492 2 501 2 478 2 566 3 293 2 163
Tillgångar 5 948 4 231 3 583 3 871 3 556 2 604 2 634 2 777 3 547 2 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 405 1 325 1 314 1 268 972 892 1 282 852 1 507 744
Obeskattade reserver 145 305 479 479 336 382 418 627 478 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 397 2 601 1 790 2 123 2 248 1 330 935 1 298 1 562 1 568
Skulder och eget kapital 5 948 4 231 3 583 3 871 3 556 2 604 2 634 2 777 3 547 2 364
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-08
2012-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 150 522 522 415 199 679 615 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 039 9 356 2 572 9 084 7 870 4 199 4 469 5 044 5 917 3 690
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 274 4 212 976 3 426 2 846 1 682 1 676 2 110 2 370 1 506
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 600 1 000 500 1 060 300
Omsättning 34 555 18 435 4 627 14 834 13 674 7 671 7 845 8 876 11 284 7 074
Nyckeltal
Antal anställda 25 20 19 28 24 13 13 15 19 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 382 922 244 530 569 590 603 591 577 544
Personalkostnader per anställd (tkr) 656 649 195 470 471 493 495 527 474 431
Rörelseresultat, EBITDA 1 957 332 60 555 876 843 1 111 700 1 737 568
Nettoomsättningförändring 87,44% 298,42% -% 8,61% 78,05% -2,22% -11,56% -19,14% 55,07% -%
Du Pont-modellen 32,80% 7,92% 1,67% 14,34% 25,00% 30,76% 40,74% 24,52% 49,11% 23,43%
Vinstmarginal 5,65% 1,82% 1,30% 3,74% 6,51% 10,44% 13,68% 7,68% 15,88% 7,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,39% 8,84% 37,71% 11,45% 9,11% 15,27% 19,67% 14,30% 15,78% 8,41%
Soliditet 25,52% 36,94% 47,10% 41,88% 34,30% 45,07% 60,37% 46,94% 52,19% 33,06%
Kassalikviditet 134,48% 162,67% 197,49% 180,03% 155,34% 188,05% 265,03% 197,69% 210,82% 51,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...