Visa allt om Nesirtam AB
Visa allt om Nesirtam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -26 -18 -11 -2 -12 -171 -113 -132 -134
Resultat efter finansnetto -10 946 643 1 410 1 403 1 341 33 793 153 -237 -241
Årets resultat -10 1 817 335 1 074 770 805 33 793 110 1 272 1 294
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 17 288 2 000 12 500 30 299 36 299 0 1 000 1 000 1 000
Omsättningstillgångar 3 598 18 076 33 105 30 523 16 325 8 929 43 870 9 120 11 387 8 884
Tillgångar 3 598 35 364 35 105 43 023 46 624 45 228 43 870 10 120 12 387 9 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 548 35 261 33 445 41 413 44 539 43 768 42 963 9 170 9 060 7 469
Obeskattade reserver 0 0 1 344 1 159 1 241 888 589 589 589 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 104 317 451 843 572 318 361 2 739 2 415
Skulder och eget kapital 3 598 35 364 35 105 43 023 46 624 45 228 43 870 10 120 12 387 9 884
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 123 75 90 90
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 39 24 30 29
Utdelning till aktieägare 0 31 702 0 8 304 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -26 -18 -11 -2 -12 -171 -113 -132 -134
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 3,01% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 17 562,50% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 193 525,00% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,61% 99,71% 98,26% 98,24% 97,49% 98,22% 98,92% 94,80% 76,56% 75,57%
Kassalikviditet 7 342,86% 17 380,77% 10 443,22% 6 767,85% 1 936,54% 1 561,01% 13 795,60% 2 526,32% 415,74% 367,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...