Visa allt om Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn Engvall AB
Visa allt om Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn Engvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 224 415 860 762 1 592
Övrig omsättning - 92 104 - - 13 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -220 23 65 -461 -41 110 25 407 42 1 148
Resultat efter finansnetto -205 26 144 -386 21 126 36 470 57 1 136
Årets resultat -205 26 144 -386 15 93 23 337 33 812
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 165 2 048 2 024 2 001 1 925 1 865 30 25 27 78
Omsättningstillgångar 1 954 1 651 2 565 2 463 2 948 3 006 4 873 5 069 4 789 4 834
Tillgångar 3 120 3 699 4 589 4 465 4 873 4 871 4 903 5 095 4 815 4 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 094 3 510 4 284 4 140 4 665 4 777 4 804 4 781 4 445 4 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 189 305 325 207 94 99 314 371 500
Skulder och eget kapital 3 120 3 699 4 589 4 465 4 873 4 871 4 903 5 095 4 815 4 911
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 14 11
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 11
Sociala kostnader - 0 - 0 0 4 7 8 16 29
Utdelning till aktieägare 1 165 0 800 0 140 127 120 0 0 0
Omsättning 0 92 104 0 0 237 415 860 762 1 592
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -220 23 67 -459 -39 113 28 408 93 1 199
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -46,02% -51,74% 12,86% -52,14% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 2,69% 0,84% 9,52% 1,81% 23,84%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 58,48% 9,88% 56,40% 11,42% 73,56%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 1 300,00% 1 150,36% 552,91% 579,79% 272,24%
Soliditet 99,17% 94,89% 93,35% 92,72% 95,73% 98,07% 97,98% 93,84% 92,32% 89,84%
Kassalikviditet 7 816,00% 873,54% 840,98% 757,85% 1 424,15% 3 197,87% 4 922,22% 1 614,33% 1 290,84% 966,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...