Visa allt om EbalonGolf Aktiebolag
Visa allt om EbalonGolf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -2 -6 -6 -6 -6 -8 -8 -9 -30
Resultat efter finansnetto 0 -2 -6 -6 -6 -6 -8 -8 -9 -29
Årets resultat 14 -2 -6 -6 22 -6 -8 -8 2 868 1 087
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 106 204 210 216 217 190 195 194 3 072 1 456
Tillgångar 106 204 210 216 217 190 195 194 3 072 1 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 87 89 95 101 79 85 93 2 978 1 190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 112 112 107 102 100 92 85 257
Kortfristiga skulder 5 117 9 9 9 9 9 9 9 9
Skulder och eget kapital 106 204 210 216 217 190 195 194 3 072 1 456
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -2 -6 -6 -6 -6 -8 -8 -9 -30
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -2,06%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -107,14%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 5 167,86%
Soliditet 95,28% 42,65% 42,38% 43,98% 46,54% 41,58% 43,59% 47,94% 96,94% 81,73%
Kassalikviditet 2 120,00% 174,36% 2 333,33% 2 400,00% 2 411,11% 2 111,11% 2 166,67% 2 155,56% 34 133,33% 16 177,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...