Visa allt om Assar Jansson Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 5 213 832 813 772
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -15 -3 -18 -14 -29 -33 47 -7 -39
Resultat efter finansnetto 256 259 229 8 481 -14 -29 -34 40 -10 -41
Årets resultat 149 158 141 8 481 -14 -29 -34 39 -10 -29
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 76 138 207 81
Omsättningstillgångar 8 891 8 851 8 742 8 526 34 49 2 131 92 98
Tillgångar 8 891 8 851 8 742 8 526 34 49 78 269 299 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 656 8 657 8 499 8 508 27 41 70 104 65 74
Obeskattade reserver 178 114 49 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 84 119 19
Kortfristiga skulder 56 80 194 18 8 8 8 82 115 85
Skulder och eget kapital 8 891 8 851 8 742 8 526 34 49 78 269 299 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 80 220 228 222
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 45 103 99 95
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 5 214 832 813 772
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 213 832 813 772
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 125 323 327 317
Rörelseresultat, EBITDA -5 -15 -3 -18 -14 -29 -5 89 22 -27
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -97,65% -74,40% 2,34% 5,31% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -59,18% -42,31% 17,47% -2,34% -21,79%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -580,00% -15,49% 5,65% -0,86% -5,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 84,51% 70,19% 70,85% 70,21%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 820,00% -2,82% 5,89% -2,83% 1,68%
Soliditet 98,92% 98,81% 97,63% 99,79% 79,41% 83,67% 89,74% 38,66% 21,74% 41,34%
Kassalikviditet 15 876,79% 11 063,75% 4 506,19% 47 366,67% 425,00% 612,50% 25,00% 159,76% 80,00% 115,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...