Visa allt om Assar Jansson Förvaltning AB
Visa allt om Assar Jansson Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 5 213 832 813
Övrig omsättning - - - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -15 -3 -18 -14 -29 -33 47 -7
Resultat efter finansnetto 254 256 259 229 8 481 -14 -29 -34 40 -10
Årets resultat 142 149 158 141 8 481 -14 -29 -34 39 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 76 138 207
Omsättningstillgångar 8 895 8 891 8 851 8 742 8 526 34 49 2 131 92
Tillgångar 8 895 8 891 8 851 8 742 8 526 34 49 78 269 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 649 8 656 8 657 8 499 8 508 27 41 70 104 65
Obeskattade reserver 242 178 114 49 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 84 119
Kortfristiga skulder 5 56 80 194 18 8 8 8 82 115
Skulder och eget kapital 8 895 8 891 8 851 8 742 8 526 34 49 78 269 299
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 80 220 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 45 103 99
Utdelning till aktieägare 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 5 214 832 813
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 213 832 813
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 125 323 327
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -15 -3 -18 -14 -29 -5 89 22
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -97,65% -74,40% 2,34% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -59,18% -42,31% 17,47% -2,34%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -580,00% -15,49% 5,65% -0,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 84,51% 70,19% 70,85%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 820,00% -2,82% 5,89% -2,83%
Soliditet 99,36% 98,92% 98,81% 97,63% 99,79% 79,41% 83,67% 89,74% 38,66% 21,74%
Kassalikviditet 177 900,00% 15 876,79% 11 063,75% 4 506,19% 47 366,67% 425,00% 612,50% 25,00% 159,76% 80,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...