Visa allt om PartNet i Karlstad AB
Visa allt om PartNet i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 80 253 163 182 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 53 60 16 16 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 92 124 34 1 923 867 930 690 850 1 300 876
Årets resultat 72 95 25 1 919 867 930 690 850 1 300 876
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 570 570 30 0 328 443 443 443 443 443
Omsättningstillgångar 1 612 1 634 2 155 2 384 1 256 916 828 850 1 300 876
Tillgångar 2 182 2 204 2 185 2 384 1 584 1 359 1 271 1 293 1 743 1 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 697 1 795 1 850 2 175 1 238 1 171 971 1 221 1 621 1 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 485 409 335 209 346 188 300 72 122 198
Skulder och eget kapital 2 182 2 204 2 185 2 384 1 584 1 359 1 271 1 293 1 743 1 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 60 60 97 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 33 28 56 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 350 300
Omsättning 80 253 163 182 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 80 253 163 182 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 103 112 160 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 53 60 16 16 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -68,38% 55,21% -10,44% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 4,95% 5,58% 1,56% 80,70% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 135,00% 48,62% 20,86% 1 057,14% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 97,50% 79,84% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 408,75% 484,19% 1 116,56% 1 195,05% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 77,77% 81,44% 84,67% 91,23% 78,16% 86,17% 76,40% 94,43% 93,00% 84,99%
Kassalikviditet 332,37% 399,51% 643,28% 1 140,67% 363,01% 487,23% 276,00% 1 180,56% 1 065,57% 442,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...