Visa allt om Formfabriken Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Formfabriken Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 25 173 552 433 319 497 398 446
Övrig omsättning - - - 523 - 85 56 13 - 4
Rörelseresultat (EBIT) -28 -19 -112 241 -38 -233 -180 124 -141 0
Resultat efter finansnetto -28 -21 -114 234 -116 -292 -234 66 -198 -48
Årets resultat -28 -21 -114 234 -116 -292 -234 66 -198 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 85 87 88 2 158 2 242 1 598 893 703 725
Omsättningstillgångar 38 62 116 259 39 107 260 207 138 173
Tillgångar 121 147 203 346 2 197 2 349 1 858 1 100 841 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 84 104 218 306 421 -69 166 -111 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 781 1 079 1 153 720 795 725
Kortfristiga skulder 65 62 98 128 1 110 848 774 215 157 85
Skulder och eget kapital 121 147 203 346 2 197 2 349 1 858 1 100 841 898
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 - 0 0 5
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 56 162 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 18 51 0 0 - 0 0 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 25 696 552 518 375 510 398 450
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 25 173 - - - - - 446
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 73 213 - - - - - 9
Rörelseresultat, EBITDA -27 -19 -111 242 46 -165 -125 144 -119 47
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -85,55% -68,66% 27,48% 35,74% -35,81% 24,87% -10,76% -%
Du Pont-modellen -% -% -55,17% 69,65% -1,73% -9,92% -9,69% 11,27% -16,77% 0,00%
Vinstmarginal -% -% -448,00% 139,31% -6,88% -53,81% -56,43% 24,95% -35,43% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 95,38% 97,64% 95,84% 89,34% 87,32% 81,91% 65,70%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 72,00% 75,72% -194,02% -171,13% -161,13% -1,61% -4,77% 19,73%
Soliditet 46,28% 57,14% 51,23% 63,01% 13,93% 17,92% -3,71% 15,09% -13,20% 9,69%
Kassalikviditet 58,46% 100,00% 118,37% 202,34% 3,51% 12,62% 16,93% 36,28% 9,55% 58,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...