Visa allt om Catalyst Sweden AB
Visa allt om Catalyst Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 208 306 70 1 469 2 291 90 152 598 752 579
Övrig omsättning - - - - - - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -181 -204 -840 -41 48 -41 16 -8 -17 22
Resultat efter finansnetto -181 -204 -842 -42 49 -52 15 -8 -16 6
Årets resultat -181 -204 -842 -33 33 -52 15 -8 -16 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 60 100 149 89 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 158 356 204 413 546 82 140 138 469 337
Tillgångar 178 416 304 561 634 82 140 138 469 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 164 -983 -779 63 96 63 92 78 85 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
Kortfristiga skulder 1 342 1 400 1 083 498 530 20 47 60 383 40
Skulder och eget kapital 178 416 304 561 634 82 140 138 469 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 24 293 32 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 45 5 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 208 306 70 1 469 2 291 90 152 602 752 579
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 2 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 35 1 469 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 180 62 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -141 -164 -800 -1 68 -41 16 -8 -17 22
Nettoomsättningförändring -32,03% 337,14% -95,23% -35,88% 2 445,56% -40,79% -74,58% -20,48% 29,88% -%
Du Pont-modellen -101,69% -49,04% -276,32% -7,13% 7,73% -50,00% 11,43% -4,35% -3,20% 6,53%
Vinstmarginal -87,02% -66,67% -1 200,00% -2,72% 2,14% -45,56% 10,53% -1,00% -1,99% 3,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 97,14% 44,66% 33,78% 65,56% 100,00% 94,31% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -569,23% -341,18% -1 255,71% -5,79% 0,70% 68,89% 61,18% 13,04% 11,44% 51,30%
Soliditet -653,93% -236,30% -256,25% 11,23% 16,19% 76,83% 65,71% 56,52% 18,12% 29,97%
Kassalikviditet 11,77% 25,43% 18,84% 82,93% 103,02% 410,00% 297,87% 230,00% 122,45% 842,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...