Visa allt om Inger Thurfjell Psykoterapi & Utveckling i Luleå AB
Visa allt om Inger Thurfjell Psykoterapi & Utveckling i Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 264 532 509 433 761 724 625 678
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -159 -50 84 -183 -125 -1 23 -29
Resultat efter finansnetto 0 0 59 159 84 -184 -126 -1 23 -27
Årets resultat 0 0 59 159 84 -184 -126 -1 23 -27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 30 30 30 32 37 52 66 75 77
Omsättningstillgångar 67 67 67 159 146 129 253 180 166 384
Tillgångar 97 97 96 189 178 167 305 246 241 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 97 97 38 -121 -205 -21 105 123 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 151 300 373 326 142 118 362
Skulder och eget kapital 97 97 96 189 178 167 305 246 241 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 200 - 160 250 335 260 220 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 100 134 106 134 161 140 123 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Omsättning 0 0 264 532 509 433 761 724 625 684
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 264 532 509 433 761 724 625 678
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 313 414 280 395 508 420 356 408
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -159 -48 89 -169 -111 19 41 -7
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -50,38% 4,52% 17,55% -43,10% 5,11% 15,84% -7,82% -%
Du Pont-modellen -% -% 62,50% 84,66% 47,19% -109,58% -40,98% -0,41% 9,54% -5,84%
Vinstmarginal -% -% 22,73% 30,08% 16,50% -42,26% -16,43% -0,14% 3,68% -3,98%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 25,38% 1,50% -30,26% -56,35% -9,59% 5,25% 7,68% 3,24%
Soliditet 100,00% 100,00% 101,04% 20,11% -67,98% -122,75% -6,89% 42,68% 51,04% 21,65%
Kassalikviditet -% -% -% 105,30% 48,67% 34,58% 77,61% 126,76% 140,68% 106,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...