Visa allt om Råbelöfs Fideikommiss AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 667 12 372 11 773 10 672 10 172 7 471 5 300 3 900 6 900 4 400
Övrig omsättning 105 103 322 86 51 41 615 696 158 8 642
Rörelseresultat (EBIT) 5 569 4 240 3 997 3 448 3 929 1 644 518 -787 2 946 8 763
Resultat efter finansnetto 3 609 -1 752 20 22 983 -701 887 -2 899 1 379 7 615
Årets resultat 3 812 -1 361 20 17 979 -709 6 027 1 140 795
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 787 313 138 314 175 312 349 218 632 213 615 212 678 203 914 192 649 188 330
Omsättningstillgångar 4 265 2 681 2 073 3 150 32 270 3 610 5 866 3 182 4 444 8 329
Tillgångar 337 052 315 819 316 247 315 499 250 902 217 225 218 544 207 097 197 094 196 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 092 137 718 142 981 142 963 142 946 141 967 149 668 143 641 143 639 143 499
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 140 8 040 6 820
Avsättningar (tkr) 1 751 482 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 187 637 167 676 162 482 160 473 94 906 66 011 65 913 56 669 42 058 44 912
Kortfristiga skulder 7 572 9 944 10 785 12 063 13 049 9 247 2 963 1 647 3 356 1 428
Skulder och eget kapital 337 052 315 819 316 247 315 499 250 902 217 225 218 544 207 097 197 094 196 660
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 1 080 540 360 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 530 170 113 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 6 992 0 0 0
Omsättning 12 772 12 475 12 095 10 758 10 223 7 512 5 915 4 596 7 058 13 042
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 445 10 013 9 579 9 234 9 018 6 630 4 914 2 998 6 256 11 944
Nettoomsättningförändring 2,38% 5,09% 10,32% 4,92% 36,15% 40,96% 35,90% -43,48% 56,82% -%
Du Pont-modellen 2,12% 1,34% 1,27% 1,10% 1,57% 0,76% 1,47% -0,35% 1,53% 4,48%
Vinstmarginal 56,49% 34,29% 33,99% 32,44% 38,77% 22,03% 60,43% -18,82% 43,61% 200,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -26,11% -58,71% -74,00% -83,52% 188,96% -75,45% 54,77% 39,36% 15,77% 156,84%
Soliditet 41,56% 43,61% 45,21% 45,31% 56,97% 65,35% 68,48% 71,15% 75,82% 75,46%
Kassalikviditet 56,33% 26,96% 19,22% 26,11% 247,30% 39,04% 197,20% 193,20% 132,42% 583,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...