Visa allt om Råbelöfs Fideikommiss AB
Visa allt om Råbelöfs Fideikommiss AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 266 12 667 12 372 11 773 10 672 10 172 7 471 5 300 3 900 6 900
Övrig omsättning 204 105 103 322 86 51 41 615 696 158
Rörelseresultat (EBIT) 2 869 5 569 4 240 3 997 3 448 3 929 1 644 518 -787 2 946
Resultat efter finansnetto 1 604 3 609 -1 752 20 22 983 -701 887 -2 899 1 379
Årets resultat 288 3 812 -1 361 20 17 979 -709 6 027 1 140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 791 332 787 313 138 314 175 312 349 218 632 213 615 212 678 203 914 192 649
Omsättningstillgångar 2 555 4 265 2 681 2 073 3 150 32 270 3 610 5 866 3 182 4 444
Tillgångar 335 347 337 052 315 819 316 247 315 499 250 902 217 225 218 544 207 097 197 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 380 140 092 137 718 142 981 142 963 142 946 141 967 149 668 143 641 143 639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 5 140 8 040
Avsättningar (tkr) 2 824 1 751 482 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 183 339 187 637 167 676 162 482 160 473 94 906 66 011 65 913 56 669 42 058
Kortfristiga skulder 9 803 7 572 9 944 10 785 12 063 13 049 9 247 2 963 1 647 3 356
Skulder och eget kapital 335 347 337 052 315 819 316 247 315 499 250 902 217 225 218 544 207 097 197 094
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 080 540 360 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 530 170 113 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 300 1 000 0 0 0 0 0 6 992 0 0
Omsättning 10 470 12 772 12 475 12 095 10 758 10 223 7 512 5 915 4 596 7 058
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 949 11 445 10 013 9 579 9 234 9 018 6 630 4 914 2 998 6 256
Nettoomsättningförändring -18,95% 2,38% 5,09% 10,32% 4,92% 36,15% 40,96% 35,90% -43,48% -%
Du Pont-modellen 1,31% 2,12% 1,34% 1,27% 1,10% 1,57% 0,76% 1,47% -0,35% 1,53%
Vinstmarginal 42,89% 56,49% 34,29% 33,99% 32,44% 38,77% 22,03% 60,43% -18,82% 43,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -70,60% -26,11% -58,71% -74,00% -83,52% 188,96% -75,45% 54,77% 39,36% 15,77%
Soliditet 41,56% 41,56% 43,61% 45,21% 45,31% 56,97% 65,35% 68,48% 71,15% 75,82%
Kassalikviditet 26,06% 56,33% 26,96% 19,22% 26,11% 247,30% 39,04% 197,20% 193,20% 132,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...