Visa allt om Tornedalica Special AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 685 2 373 2 800 3 478 3 962 3 698 3 593 4 143 3 994 3 630
Övrig omsättning - 13 48 20 - - - 97 28 2
Rörelseresultat (EBIT) -113 -30 144 200 125 56 -44 186 74 131
Resultat efter finansnetto -110 -29 143 203 131 56 -44 192 74 98
Årets resultat -80 1 111 148 72 30 2 105 54 84
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 152 162 164 167 176 186 207 241 274
Omsättningstillgångar 735 1 132 1 171 1 030 960 914 883 991 897 677
Tillgångar 877 1 284 1 334 1 194 1 127 1 091 1 069 1 199 1 137 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 705 785 784 673 525 453 423 421 376 362
Obeskattade reserver 0 30 60 60 60 27 12 59 12 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 173 469 489 461 542 610 634 719 750 576
Skulder och eget kapital 877 1 284 1 334 1 194 1 127 1 091 1 069 1 199 1 137 951
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 196 164 328 210 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 50 0 100 70 70
Löner till övriga anställda 300 230 250 246 404 176 187 154 154 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 50 53 49 98 93 70 130 81 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40
Omsättning 2 685 2 386 2 848 3 498 3 962 3 698 3 593 4 240 4 022 3 632
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 343 2 373 2 800 1 739 1 981 1 849 1 797 1 381 1 997 1 815
Personalkostnader per anställd (tkr) 185 296 303 148 201 172 168 171 169 129
Rörelseresultat, EBITDA -103 -20 146 202 135 66 -23 219 108 169
Nettoomsättningförändring 13,15% -15,25% -19,49% -12,22% 7,14% 2,92% -13,28% 3,73% 10,03% -%
Du Pont-modellen -12,54% -2,26% 10,94% 17,09% 11,62% 5,22% -4,12% 16,01% 6,60% 13,77%
Vinstmarginal -4,10% -1,22% 5,21% 5,87% 3,31% 1,54% -1,22% 4,63% 1,88% 3,61%
Bruttovinstmarginal 15,57% 20,94% 20,04% 18,86% 20,22% 17,87% 17,39% 22,33% 20,28% 20,25%
Rörelsekapital/omsättning 20,93% 27,94% 24,36% 16,36% 10,55% 8,22% 6,93% 6,57% 3,68% 2,78%
Soliditet 80,39% 62,96% 62,28% 60,07% 50,51% 43,35% 40,40% 38,66% 33,83% 38,97%
Kassalikviditet 326,59% 232,20% 230,88% 213,45% 161,07% 140,33% 117,51% 131,15% 102,00% 88,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...