Visa allt om TLM BYGG AKTIEBOLAG
Visa allt om TLM BYGG AKTIEBOLAG

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -14
Resultat efter finansnetto -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -14
Årets resultat -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -14
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 6 6 59 60 61 62 64 66 69
Tillgångar 6 6 6 59 60 61 62 64 66 69
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -64 -64 -63 -61 -60 -58 -57 -55 -53 -51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 69 69 120 119 118 119 119 119 121
Skulder och eget kapital 6 6 6 59 60 61 62 64 66 69
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -1 066,67% -1 066,67% -1 050,00% -103,39% -100,00% -95,08% -91,94% -85,94% -80,30% -73,91%
Kassalikviditet 8,70% 8,70% 8,70% 49,17% 50,42% 51,69% 52,10% 53,78% 55,46% 57,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...