Visa allt om DraftIT AB
Visa allt om DraftIT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 191 35 101 27 439 25 031 21 130 16 157 12 433 9 508 6 699 3 443
Övrig omsättning - - - - 331 - - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 822 3 925 1 920 1 804 1 576 1 232 870 1 441 237 6
Resultat efter finansnetto 4 898 4 084 2 113 2 009 1 707 1 367 962 1 504 258 7
Årets resultat 2 429 2 683 1 633 1 112 923 732 525 806 183 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 0 9 18 27 54 142 266 411 426
Omsättningstillgångar 26 810 17 581 13 308 11 531 9 964 8 057 6 932 3 845 1 935 1 047
Tillgångar 26 952 17 581 13 317 11 549 9 992 8 111 7 074 4 111 2 346 1 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 944 8 515 5 831 4 199 3 087 2 201 1 739 1 326 709 526
Obeskattade reserver 3 288 2 532 1 911 1 911 1 401 971 623 379 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 721 6 534 5 574 5 439 5 504 4 939 4 712 2 405 1 637 947
Skulder och eget kapital 26 952 17 581 13 317 11 549 9 992 8 111 7 074 4 111 2 346 1 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 13 891 12 464 9 650 8 298 7 031 5 357 4 078 3 507 2 844 1 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 722 4 167 3 252 2 642 2 038 1 620 1 163 1 095 878 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 191 35 101 27 439 25 031 21 461 16 157 12 433 9 508 6 749 3 443
Nyckeltal
Antal anställda 34 32 25 22 17 15 14 11 10 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 153 1 097 1 098 1 138 1 243 1 077 888 864 670 574
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 540 526 507 546 489 380 424 376 266
Rörelseresultat, EBITDA 4 858 3 934 1 929 1 813 1 603 1 365 994 1 565 361 113
Nettoomsättningförändring 11,65% 27,92% 9,62% 18,46% 30,78% 29,95% 30,76% 41,93% 94,57% -%
Du Pont-modellen 18,18% 23,23% 15,87% 17,43% 17,09% 16,87% 13,60% 36,58% 11,04% 0,54%
Vinstmarginal 12,50% 11,63% 7,70% 8,04% 8,08% 8,47% 7,74% 15,82% 3,87% 0,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 68,78%
Rörelsekapital/omsättning 35,95% 31,47% 28,19% 24,34% 21,11% 19,30% 17,86% 15,15% 4,45% 2,90%
Soliditet 50,12% 59,67% 54,98% 48,55% 41,23% 35,96% 31,07% 38,89% 30,22% 35,71%
Kassalikviditet 210,75% 269,07% 238,75% 212,01% 181,03% 163,13% 147,11% 159,88% 118,20% 110,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...