Visa allt om Donbull Consult Aktiebolag
Visa allt om Donbull Consult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 296 560 276 549 394 369
Övrig omsättning - - - 80 - - - - 114 -
Rörelseresultat (EBIT) -177 -162 -191 -129 2 289 28 270 115 -6
Resultat efter finansnetto -136 -160 -206 -84 -70 286 183 120 161 227
Årets resultat 1 3 1 0 0 731 244 103 181 235
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 764 5 047 5 378 3 895 3 979 4 107 4 211 4 322 4 382 1 980
Omsättningstillgångar 95 107 89 1 784 2 205 2 351 2 174 2 166 2 222 4 629
Tillgångar 4 859 5 154 5 467 5 678 6 185 6 458 6 384 6 488 6 604 6 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 668 4 824 4 977 4 976 5 256 5 384 4 780 4 656 4 642 4 550
Obeskattade reserver 141 281 444 660 747 824 1 557 1 675 1 778 1 894
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 49 46 42 181 251 47 157 184 165
Skulder och eget kapital 4 859 5 154 5 467 5 678 6 185 6 458 6 384 6 488 6 604 6 609
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 1 6 12 12 12 10 27
Utdelning till aktieägare 160 156 156 0 130 128 127 120 89 89
Omsättning 0 0 0 80 296 560 276 549 508 369
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 369
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 130
Rörelseresultat, EBITDA -94 -79 -108 -44 130 392 140 394 364 87
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -47,14% 102,90% -49,73% 39,34% 6,78% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 0,05% 4,77% 3,10% 4,38% 2,65% 3,69%
Vinstmarginal -% -% -% -% 1,01% 55,00% 71,74% 51,73% 44,42% 66,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 683,78% 375,00% 770,65% 365,94% 517,26% 1 209,76%
Soliditet 98,33% 97,85% 97,37% 96,20% 93,88% 92,77% 92,85% 90,35% 89,68% 89,48%
Kassalikviditet 190,00% 218,37% 193,48% 4 247,62% 1 218,23% 936,65% 4 625,53% 1 379,62% 1 207,61% 2 805,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...