Visa allt om Space & Relation on Earth Aktiebolag
Visa allt om Space & Relation on Earth Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 739 578 263 492 977 661 836 433 1 155 2 267
Övrig omsättning 108 - - 259 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 489 61 -73 1 136 -98 152 -387 168 68
Resultat efter finansnetto 472 62 -73 164 263 -101 153 -413 160 68
Årets resultat 208 43 -27 81 246 -101 153 -311 80 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 25 25 19 27 2 13 25 32 41
Omsättningstillgångar 765 617 579 752 887 461 712 518 1 049 1 252
Tillgångar 780 642 604 771 914 463 725 543 1 081 1 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 362 319 495 415 169 270 117 428 346
Obeskattade reserver 125 0 0 46 0 0 0 0 102 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0
Kortfristiga skulder 274 279 285 229 499 293 455 206 331 887
Skulder och eget kapital 780 642 604 771 914 463 725 543 1 081 1 293
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 228 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 134 159 139 0 217 136 30 79 230 481
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 28 44 72 65 46 23 29 84 145
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 847 578 263 751 977 661 836 433 1 155 2 267
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 739 578 263 492 977 661 836 433 578 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) 203 220 201 317 307 195 70 112 161 351
Rörelseresultat, EBITDA 490 61 -73 1 136 -87 164 -375 189 88
Nettoomsättningförändring 27,85% 119,77% -46,54% -49,64% 47,81% -20,93% 93,07% -62,51% -49,05% -%
Du Pont-modellen 62,69% 9,50% -11,92% 22,05% 29,21% -21,17% 21,24% -66,11% 15,82% 5,34%
Vinstmarginal 66,17% 10,55% -27,38% 34,55% 27,33% -14,83% 18,42% -82,91% 14,81% 3,04%
Bruttovinstmarginal 98,24% 100,00% 88,59% 64,63% 61,00% 45,23% 54,67% -9,93% 72,38% 49,67%
Rörelsekapital/omsättning 66,44% 58,48% 111,79% 106,30% 39,71% 25,42% 30,74% 72,06% 62,16% 16,10%
Soliditet 61,22% 56,39% 52,81% 68,60% 45,40% 36,50% 37,24% 21,55% 46,39% 30,04%
Kassalikviditet 279,20% 216,85% 198,95% 323,14% 177,76% 157,34% 156,48% 251,46% 316,92% 141,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...