Visa allt om Design by Scandinavian Metal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 214 3 822 2 885 2 317 1 935 1 819 2 362 4 240 2 902 4 089
Övrig omsättning 13 565 54 9 10 31 118 132 659 329
Rörelseresultat (EBIT) 338 188 -2 514 -2 864 -48 -276 -135 88 158 95
Resultat efter finansnetto 302 121 -2 593 -2 917 -77 -282 -132 88 126 54
Årets resultat 302 121 -2 593 -2 917 -77 -282 -132 59 85 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 785 59 1 670 2 268 343 540 449 377 164 1 816
Omsättningstillgångar 2 886 2 117 1 914 2 371 662 535 453 964 1 184 319
Tillgångar 3 671 2 176 3 584 4 639 1 005 1 075 902 1 341 1 348 2 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 521 220 99 92 89 166 448 760 791 796
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 473 465 765 766 303 102 0 0 0 855
Kortfristiga skulder 2 677 1 491 2 720 3 781 613 808 454 580 557 484
Skulder och eget kapital 3 671 2 176 3 584 4 639 1 005 1 075 902 1 341 1 348 2 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 90 105 60 115 0 220 355 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 200 - -
Löner till övriga anställda 530 577 1 365 1 430 593 227 464 443 540 776
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 261 270 569 590 247 140 194 292 292 293
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 180 90 90
Omsättning 5 227 4 387 2 939 2 326 1 945 1 850 2 480 4 372 3 561 4 418
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 6 6 3 2 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 304 956 481 386 645 910 787 1 413 726 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) 219 135 282 316 263 269 270 348 361 306
Rörelseresultat, EBITDA 362 221 -1 918 -2 236 64 -161 -30 234 241 343
Nettoomsättningförändring 36,42% 32,48% 24,51% 19,74% 6,38% -22,99% -44,29% 46,11% -29,03% -%
Du Pont-modellen 9,23% 8,64% -70,15% -61,69% -4,58% -25,49% -14,52% 7,01% 11,80% 4,45%
Vinstmarginal 6,50% 4,92% -87,14% -123,52% -2,38% -15,06% -5,55% 2,22% 5,48% 2,32%
Bruttovinstmarginal 30,59% 31,97% 30,75% 30,25% 65,53% 42,99% 54,23% 40,64% 50,48% 40,65%
Rörelsekapital/omsättning 4,01% 16,38% -27,94% -60,85% 2,53% -15,01% -0,04% 9,06% 21,61% -4,04%
Soliditet 14,19% 10,11% 2,76% 1,98% 8,86% 15,44% 49,67% 56,67% 58,68% 37,28%
Kassalikviditet 46,81% 59,15% 15,15% 13,36% 107,99% 47,65% 99,78% 166,21% 212,57% 65,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...