Visa allt om Stjärnlax i Göteborg AB
Visa allt om Stjärnlax i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 262 4 021 3 892 4 065 1 978 3 413 3 521 3 095 2 860 2 916
Övrig omsättning - - 56 - - - - 14 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 415 236 636 934 125 751 973 703 378 388
Resultat efter finansnetto 1 413 236 636 943 114 751 973 716 383 378
Årets resultat 958 317 398 517 81 410 535 385 272 204
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 786 1 057 271 9 13 23 8 8 10 11
Omsättningstillgångar 2 379 1 123 1 803 2 087 1 620 1 664 2 199 1 635 1 449 1 179
Tillgångar 3 164 2 180 2 073 2 096 1 632 1 687 2 207 1 643 1 459 1 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 654 947 630 732 215 534 1 151 736 672 421
Obeskattade reserver 1 038 862 1 042 953 715 715 524 280 100 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Kortfristiga skulder 472 372 402 411 703 438 532 627 688 584
Skulder och eget kapital 3 164 2 180 2 073 2 096 1 632 1 687 2 207 1 643 1 459 1 190
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 228 387 340 394 144 144
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 022 918 673 614 150 32 18 0 215 211
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 535 481 374 350 181 145 122 130 115 107
Utdelning till aktieägare 0 0 400 0 0 400 127 120 320 22
Omsättning 6 262 4 021 3 948 4 065 1 978 3 413 3 521 3 109 2 860 2 916
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 087 1 340 1 946 2 033 989 1 707 1 761 1 548 1 430 1 458
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 469 529 486 280 282 246 254 245 248
Rörelseresultat, EBITDA 1 435 240 640 938 128 755 973 705 380 391
Nettoomsättningförändring 55,73% 3,31% -4,26% 105,51% -42,05% -3,07% 13,76% 8,22% -1,92% -%
Du Pont-modellen 44,72% 10,87% 30,68% 45,04% 7,78% 44,52% 44,09% 43,64% 26,53% 32,61%
Vinstmarginal 22,60% 5,89% 16,34% 23,22% 6,42% 22,00% 27,63% 23,17% 13,53% 13,31%
Bruttovinstmarginal 63,02% 56,20% 57,61% 57,84% 49,34% 52,24% 51,41% 52,50% 44,55% 43,07%
Rörelsekapital/omsättning 30,45% 18,68% 36,00% 41,23% 46,36% 35,92% 47,34% 32,57% 26,61% 20,40%
Soliditet 77,86% 74,28% 67,44% 68,43% 45,46% 62,89% 69,65% 57,07% 50,99% 41,13%
Kassalikviditet 504,03% 301,88% 448,51% 507,79% 230,44% 361,64% 387,59% 258,37% 206,69% 188,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...