Visa allt om Idea Arbetsgivarservice AB
Visa allt om Idea Arbetsgivarservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 448 8 125 8 491 6 526 6 142 6 092 5 560 5 170 4 903 4 497
Övrig omsättning 126 143 63 291 546 585 513 276 378 544
Rörelseresultat (EBIT) -839 -1 538 229 302 945 1 026 773 -22 163 269
Resultat efter finansnetto -836 -1 504 281 372 1 011 1 040 780 42 194 275
Årets resultat 2 -1 480 158 195 548 573 425 14 133 359
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
Omsättningstillgångar 4 444 3 946 5 879 4 130 3 815 3 210 2 105 1 767 3 435 3 423
Tillgångar 4 444 3 946 5 879 4 130 3 815 3 210 2 105 1 767 3 438 3 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 701 1 699 3 179 3 021 2 826 2 278 1 704 1 279 1 265 1 132
Obeskattade reserver 692 890 915 845 746 487 222 24 17 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 051 1 356 1 785 265 243 444 178 463 2 156 2 281
Skulder och eget kapital 4 444 3 946 5 879 4 130 3 815 3 210 2 105 1 767 3 438 3 430
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 1 011 933 884 793 740 522 988 879
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 112 1 602 121 64 0 110 169 746 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 489 1 259 1 973 395 351 332 307 799 729 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 574 8 268 8 554 6 817 6 688 6 677 6 073 5 446 5 281 5 041
Nyckeltal
Antal anställda 6 2 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 575 4 063 8 491 6 526 6 142 6 092 5 560 2 585 4 903 4 497
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 132 1 429 2 778 1 396 1 215 1 222 1 225 1 053 1 717 1 566
Rörelseresultat, EBITDA -839 -1 538 229 302 945 1 026 773 -19 166 272
Nettoomsättningförändring 16,28% -4,31% 30,11% 6,25% 0,82% 9,57% 7,54% 5,45% 9,03% -%
Du Pont-modellen -18,81% -38,11% 4,78% 9,01% 26,47% 32,43% 37,05% 2,55% 5,82% 7,99%
Vinstmarginal -8,85% -18,51% 3,31% 5,70% 16,44% 17,09% 14,03% 0,87% 4,08% 6,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,33% 31,88% 48,22% 59,22% 58,16% 45,40% 34,66% 25,22% 26,09% 25,39%
Soliditet 50,42% 60,65% 66,21% 88,23% 88,49% 82,15% 88,72% 73,36% 37,15% 33,36%
Kassalikviditet 216,67% 291,00% 329,36% 1 558,49% 1 569,96% 722,97% 1 182,58% 381,64% 159,32% 150,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...