Visa allt om Nacora International Insurance Brokers AB
Visa allt om Nacora International Insurance Brokers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 822 13 371 14 131 13 986 15 267 13 592 16 140 24 656 18 456 15 892
Övrig omsättning 8 051 3 378 3 275 3 017 2 916 2 875 3 601 3 255 660 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 835 1 051 2 315 1 777 1 347 1 145 -1 460 1 000 284 -1 366
Resultat efter finansnetto 1 679 943 2 639 1 883 1 358 1 149 -1 449 1 114 284 -1 428
Årets resultat 1 422 622 2 051 1 382 1 073 1 148 -1 452 787 195 -975
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 6 22 57 111 420 475
Omsättningstillgångar 5 004 4 579 7 288 7 072 5 456 4 071 3 408 4 554 2 539 1 773
Tillgångar 5 004 4 579 7 288 7 076 5 461 4 093 3 465 4 665 2 959 2 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 794 1 989 3 423 2 763 2 381 1 308 350 911 124 -71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 210 2 589 3 865 4 313 3 080 2 786 3 115 3 754 2 835 2 320
Skulder och eget kapital 5 004 4 579 7 288 7 076 5 461 4 093 3 465 4 665 2 959 2 248
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 372 1 066 1 270 1 177 938 688 1 041 961 309 0
Varav tantiem till styrelse & VD 190 - 200 0 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 814 2 760 1 454 1 370 2 049 2 703 4 595 4 308 2 521 2 307
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 404 1 931 1 362 1 221 1 362 1 488 2 292 2 295 1 266 1 165
Utdelning till aktieägare 1 422 622 2 055 1 382 0 0 200 0 0 0
Omsättning 12 873 16 749 17 406 17 003 18 183 16 467 19 741 27 911 19 116 15 892
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 5 5 6 6 9 9 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 964 2 229 2 826 2 797 2 545 2 265 1 793 2 740 3 076 3 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 318 960 817 754 725 813 881 840 683 694
Rörelseresultat, EBITDA 1 835 1 051 2 315 1 777 1 363 1 179 -1 412 1 068 311 -1 356
Nettoomsättningförändring -63,94% -5,38% 1,04% -8,39% 12,32% -15,79% -34,54% 33,59% 16,13% -%
Du Pont-modellen 38,43% 24,74% 36,70% 26,61% 25,54% 28,07% -41,82% 23,90% 9,63% -60,50%
Vinstmarginal 39,88% 8,47% 18,93% 13,46% 9,14% 8,45% -8,98% 4,52% 1,54% -8,56%
Bruttovinstmarginal 59,79% 45,90% 44,31% 32,35% 34,02% 38,71% 33,53% 33,10% 34,64% 28,73%
Rörelsekapital/omsättning 57,94% 14,88% 24,22% 19,73% 15,56% 9,45% 1,82% 3,24% -1,60% -3,44%
Soliditet 55,84% 43,44% 46,97% 39,05% 43,60% 31,96% 10,10% 19,53% 4,19% -3,16%
Kassalikviditet 226,43% 176,86% 188,56% 163,97% 177,14% 146,12% 109,41% 121,31% 89,56% 76,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...